Symposium kring utvecklingen av forskningsämnet koreografi

Välkommen till koreografisymposiet Hur blir forskningen publik?

 

Rasmus Ölme foto Håkan Larsson
Foto: Håkan Larsson

DOCH, en del av Stockholms konstnärliga högskola, vill bjuda in dig till ett symposium kring utvecklingen av forskningsämnet koreografi. Symposiet vänder sig till ett brett urval av aktörer inom dansfältet: nätverk, institutioner, arrangörer, bidragsgivare m.fl. som bjuds in att lyssna på och samtala med en rad aktiva utövare inom konstnärlig forskning i koreografi. Det övergripande diskussionsämnet gäller hur forskning inom koreografi blir publik.

Inbjudan är personlig men om du inte kan komma får du gärna be någon inom din organisation att gå i ditt ställe.

Var?
DOCH, Brinellvägen 58.

När?
Den 29 april kl 12.30 -19.00 (inklusive middag) och 30 April kl 9- 12.30. Preliminärt program bifogas detta mejl.

Vem kommer vara där?
Cristina Caprioli
Marie Fahlin
Frederic Gies
Susanne Jaresand
Andre Lepecki
Per Nilsson
Stina Nyberg
Chrysa Parkinson
Carina Reich
Mårten Spångberg
Cecilia Sjöholm
John-Paul Zaccarini
Rasmus Ölme
m.fl.

O.s.a senast 17 april till Angelica Piñeros: » angelica.pineros@uniarts.se

För mer information kontakta Rasmus Ölme
» rasmus.olme@uniarts.se

Varmt välkomna
Petra Frank, vicerektor DOCH


DOCH - Stockholms konstnärliga högskola
DOCH - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.doch.se,
DOCH på Facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook