Fristående kurser att söka på DOCH - ansök senast 15 februari
Foto: Einar Kling-Odencrants
Foto: Einar Kling-Odencrants

Fristående kurser att söka på DOCH

Ansök senast den 15 februari till kurser inom forskningsdesign i cirkus, mental träning (forskning och danspedagogisk praktik), dans och koreografi samt specialpedagogik med fokus på dans.

Introduktion till forskningsdesign i cirkus (7,5 hp)
v. 16 - v. 25, Halvfart
Startar: 13 april 2015
Ansökan: Senast den 15 februari 2015
The aim of the course is to investigate the concept of artistic research method within circus from different perspectives. It gives access to the work processes of a series of contemporary circus artists and different perspectives on the creative process within circus.

Mental träning - forskning och danspedagogisk praktik (7,5 hp)
V.14 - v.23, Halvfart
Startar: 30 mars 2015
Ansökan: Senast den 15 februari 2015
I denna kurs får du arbeta med att söka och tolka forskning inom mental träning/idrottspsykologi i fält som exempelvis motivation, överträning/återhämtning och självförtroende.

Dans och koreografi (7,5 hp)
V. 15-23, Halvfart
Startar: 6 april 2015
Ansökan: Senast den 15 februari 2015
Kursen erbjuder deltagarna en introduktion i olika koreografiska metoder genom workshops med flertalet olika nationella och internationella konstnärer inom fältet dans och koreografi.

Specialpedagogik med fokus på dans (7,5 hp)
V. 17 - v. 23, Trekvartsfart
Startar: 21 april 2015
Ansökan: Senast den 15 februari 2015
Kursen ger kunskaper och erfarenheter om dansens och rörelsens betydelse ur olika perspektiv. Den ger inblick i specialpedagogikens teori och praktik genom gästlärare som ger föreläsningar, semiarier och workshops kopplade till olika områden.


DOCH - Stockholms konstnärliga högskola
DOCH - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.doch.se,
DOCH på Facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook