Freestanding courses open to application - apply by November 15th
Photo: Einar Kling-Odencrants
Photo: Einar Kling-Odencrants

Freestanding courses open to application

Artistic Development within the Circus Disciplin 1 20 credits

Freestanding course,
Week 6 - w. 21, Full Time Studies
Startar: Week 6
Ansökan: November 15th 2014
This course is a free standing course in circus. The purpose of the course is to develop the student’s ability to independently produce an artistic development work within their discipline and provide constructive feedback to others in the context of artistic processes.

Artistic Development within the Circus Discipline 2 20 credits

Freestanding course,
Week 6 - w. 21, Full Time Studies
Startar: Week 6
Ansökan: November 15th 2014
This is a freestanding course in circus. The purpose of the course is to further develop the students' ability to independantely produce an artistic developement work within their discipline and provide constructive feedback to others in the context of artistic processes.


DOCH - Stockholms konstnärliga högskola
DOCH - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.doch.se,
DOCH på Facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook