Ansökan till DOCH öppen 1 dec - 1 februari
Foto: Håkan Larsson

Nu är det dags att söka till

DOCHs utbildningsprogram 2016
 

Från och med den 1 december 2015 kan du söka till de program som startar hösten 2016 på DOCH. Klicka på respektive program för att läsa mer och för att ansöka:

Kandidatprogram i dans
DOCHs treåriga kandidatprogram i dans utbildar självständiga danskonstnärer genom konstnärligt skapande och utövande.

Kandidatprogram i danspedagogik
Kandidatprogrammet i danspedagogik vänder sig till personer som har vilja och mod att försätta dansen i många olika sammanhang, konstnärliga och pedagogiska såväl som sociala. Här förenas dans som konstform med pedagogik som vetenskapligt ämne.

Ämneslärarprogram i dans
Ämneslärarprogrammet, DOCHs femåriga lärarutbildning i dans, riktar sig till dig som stimuleras av att arbeta med unga människor och vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan, framförallt på estetiskt program.

Masterprogram i cirkus
Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker vänder sig till verksamma cirkusartister som vill fördjupa sig i och bredda sitt förhållande till cirkusteknik och diskurs i det samtida konstfältet.

Masterprogram i koreografi
The Master Programme in Choreography comprises two years of advanced studies. It is practice based and research preparatory, and qualifies the student for a Master of Fine Arts.
 Foto: Håkan Larsson


DOCH - Stockholms konstnärliga högskola
DOCH - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.doch.se,
DOCH på Facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook