Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants

Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om antagning och behörighet.

Kan jag komplettera min ansökan?

Om du går sista terminen på gymnasiet/kandidatutbildning kan du komplettera din ansökan med din betyg så snart du har fått dem. Svenska gymnasiebetyg måste vara hos DOCH senast den 21 juni 2016, utländska gymnasiebetyg den 5 juli 2016 och examensbevis för kandidatexamen senast vid terminsstart (innan registrering). Om du ska komplettera med ett resultat från ett språktest måste DOCH ha resultatet senast den 21 juni 2016. DOCH kommer att gå igenom din ansökan när vi fått den för att se om någon bilaga saknas. Om det saknas något kommer DOCH påminna dig och du kommer ha möjlighet att skicka in kompletteringar inom den tidsram som DOCH anger.

Vad är skillnaden mellan ett kandidatprogram och ett masterprogram?

Ett kandidatprogram vänder sig till nybörjare i högskolan och bygger normalt på kunskaper från gymnasieskolan. Den här nivån kallas grundnivå. Ett masterprogram är mer avancerade studier och bygger på kunskaper från en kandidatexamen. Ett masterprogram ligger på avancerad nivå. Ett kandidatprogram omfattar alltid 180 högskolepoäng och ett masterprogram omfattar alltid 120 högskolepoäng.

Vilken nivå är ämneslärarprogrammet i dans på?

Ämneslärarprogrammet i dans ges på grundnivå.

Jag har medborgarskap i ett nordiskt land. Behöver jag betala anmälnings- och studieavgift?

Nej. Bara de sökande som inte har medborgarskap i EU/EES eller Schweiz behöver betala anmälnings- eller studieavgift. Är du inte svensk medborgare behöver du visa att du inte behöver betala anmälning- eller studieavgift genom att bifoga en ladda upp ditt pass med din ansökan (se nedan).
» Lista över EU/EES-länder

Vad betyder "vidimerad"?

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.
» Exempel på en vidimerad passkopia

Måste jag ladda upp mitt pass även om jag inte är anmälningsavgiftsskyldig?

Ja, om du inte har ett svenskt personnummer eller om du är är svensk medborgare men aldrig varit bosatt i Sverige behöver du ladda upp ditt giltiga pass eller giltig nationell ID-handling för att kunna gå vidare med din ansökan. OBS! I de flesta fall framgår det inte nationalitet på körkort, varför dessa inte kan accepteras.

Om jag saknar behörighet i Engelska 5 eller 6 eller motsvarande i mitt gymnaisebetyg, vad kan jag göra för att bli behörig?

DOCH erbjuder sökanden som inte uppfyller behörighetskraven i engelska att göra ett lokalt språktest i samband med antagningsproven. Observera att godkänt resultat på detta språktest endast gäller för antagning till sökt utbildningsprogram på DOCH.

Du kan också visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som DOCH godtar; IELTS, TOEFL, Cambridge/Oxford Certificates eller MET.
» Läs mer om språktest och behörighet här

Jag ska söka kandidatprogrammet i danspedagogik/ämneslärarprogrammet i dans och har gått/går gymnasieutbildningen Musik, dans och drama i Norge. Uppfyller jag den särskilda behörigheten i Engelska 6?

Nej. Detta program ger inte behörighet i Engelska 6. Du måste därför på annat sätt visa att du är behörig. Det enklaste sättet är att ta ett språktest i engelska. Senast den 21 juni 2016 måste DOCH ha tagit emot information om godkänt prov.
» Läs mer om språktest och behörighet här

Vad är skillnaden på ett behörighetsprov och ett urvalsprov?

Under ett behörighetsprov testas om du har rätt kunskapsnivå för programmet du söker, det vill säga om DOCH bedömer att du har möjlighet att kunna klara av programmet. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på programmet måste DOCH göra ett urval bland alla behöriga sökande. Det görs oftast genom urvalsprov. När DOCH pratar om antagningsprov menar vi både behörighetsprov och urvalsprov. Antagningsprov är samma sak som audition.

Måste jag delta under alla dagar om jag kallas till behörighetsprov i dans?

Nej. När du blir kallad till behörighetsprov i dans blir du kallad till ett tillfälle, d.v.s. en dag. OBS! Om du söker flera inriktningar i kandidatprogrammet i danspedagogik eller till ämneslärarprogrammet i dans kommer du att kallas till minst en dag till.

Varför kan jag inte söka till DOCH på antagning.se?

DOCH sköter all sin antagning själv. Därför kan du inte söka via antagning.se. DOCH använder sig av det webbaserade antagningssystemet Netrecruiter.

Jag har en funktionsnedsättning som gör att jag har svårt att fylla i ansökan

Kontakta Ingela Stefaniak, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, se länk nedan.
» Läs mer om att studera med funktionshinder här

Jag är studieavgiftsskyldig och ska betala studieavgift. När ska jag senast betala in studieavgiften?

DOCH måste meddela Migrationsverket om vilka tredjelandsstudenter som betalat in sin studieavagift för första terminen. I god innan dess behöver du betala in studieavgiften för att vi ska kunna meddela Migrationsverket, så att de kan påbörja processen med ditt uppehållstillstånd. Senast måndagen den 2 juni 2016 måste DOCH ha emottagit din inbetalning.
» Läs mer här om hur du går tillväga för att betala studieavgift till DOCH

Varför är studieavgiften så hög?

Det är vad en studieplats kostar. DOCH får enligt lag inte lov att subventionera utbildningskostnaderna.
 

Share |

Har du frågor om anmälan och antagning?

E-post: studieinfo.doch@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 494 00 850