Reell kompetens/undantag för språk

Behörighetskrav i undervisningsspråket bedöms i en särskild process

Språktest

Om du ska ta ett språktest är det viktigt att markera det på ansökningsblanketten och att du sedan ser till att resultatet kommer till DOCH i tid. DOCH undersöker möjligheten att själva ge ett engelskatest för de sökande som saknar tillräcklig behörighet i engelska i samband med behörighetsproven på plats. DOCH kontaktar direkt de berörda sökanden.

Undantag

Du kan också få undantag från behörighetskravet i engelska om du har studerat på högskola med engelska som undervisingsspråk. I underlaget måste det tydligt framgå att undervisningsspråket var engelska.

» Läs mer om behörighet och språktest i engelska och undantag här
» Läs mer om behörighet och språktest i svenska här

Share |