Undantag från att betala anmälnings- och studieavgifter

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Du behöver inte betala om du:

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
  • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
  • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige.
  • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
  • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier

Om du har uppehållstillstånd

Om du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och saknar svenskt personnummer måste du skicka in dokument tillsammans med din ansökan till DOCH som visar det:

  • för att visa att du har uppehållstillstånd som inte gäller studier, måste du skicka in en vidimerad kopia på första sidan av beslutet från Migrationsverket
  • för att visa att du har uppehållsrätt, ska du skicka in en vidimerad kopia på ditt upphållskort eller på det beslut du fått från Migrationsverket.
    » Läs mer om regler för uppehållstillstånd Migrationsverket
Share |