Inbetalningsinformation DOCH

Så här betalar du din anmälnings- och studieavgift till DOCH.

Anmälningsavgift

Informera din bank om att DOCH senast sista ansökningsdag måste ha fått 900 SEK. Om du betalar in pengar från ett annat land är det lämpligt att betala in avgiften i god tid före sista anmälningsdag för att undvika förseningar. Du måste själv betala eventuella övriga bankavgifter, t.ex. överföringsavgifter, samt kontrollera att du har rätt växelkurs för det datum du betalar avgiften.
» Kontrollera växelkursen här

Betala in 900 SEK till följande bankgirokonto i Danske bank: 792 - 5274 (inom Sverige). Adressen till Danske Bank är:

Danske Bank
VIP-team Svenska Staten
Box 7523, 103 92 Stockholm

Betalar du utom Sverige måste du även ange nedanstående information:

IBAN nummer: SE1612000000012810108153
Swift adress: DABASESX

Adressen till DOCH: (obs! detta gäller från och med den 1 januari 2014, vill du betala innan dess måste du kontakta DOCH direkt)

Stockholms Konstnärliga Högskola
Box 24045
104 50 Stockholm 

Studieavgift

Om du antas till ett program vid DOCH till höstterminen 2014 och är skyldig att betala studieavgift gäller att DOCH måste ha mottagit studieavgiften för den första terminen senast måndagen den 2 juni 2014. I annat fall kan du inte längre ta din plats i anspråk. Det är ditt ansvar att se till att banken har tillräckligt mycket tid att genomföra överföringen, eftersom det kan ta några dagar. Detta för att Migrationsverket ska kunna behandla din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier i tid innan terminsstart.
» Migrationsverket

VIKTIGT! På inbetalningsblanketten måste du ange ditt namn (för- och efternamn) samt de tre första bokstäverna i anmälningskoden så att vi säkert vet för vem anmälningsavgiften eller studieavgiften gäller.
 

Share |