Foto: Emelie Englund

3. Anmälnings- och studieavgifter

Är du medborgare i ett EU-, EES-land eller Schweiz ska du inte betala anmälnings- eller studieavgift till DOCH.

Har du inte ett svenskt personnummer måste du visa att du inte ska betala genom att skicka in en vidimerad* passkopia.

Är du medborgare i ett EU-EES-land eller Schweiz?

Medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt övriga EU- eller EES-länder (inklusive Schweiz) behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift till DOCH.

Är du svensk medborgare och bosatt i Sverige?

Då behöver du inte skicka in en vidimerad* passkopia. Om du är svensk medborgare och bosatt i ett annat land måste du skicka in en vidimerad passkopia till DOCH (läs mer nedan).
» Lista över EU-EES-länder

Är du norsk, dansk, finsk, isländsk medborgare eller medborgare i annat EU- eller EES-land (inklusive Schweiz)?

Då behöver du skicka in en vidimerad* passkopia för att visa att du inte behöver betala avgift. Det gör du genom att skicka med en vidimerad kopia av ditt gilitga pass (eller en vidimerad kopia av ett giltigt nationellt identitetskort där din nationalitet framgår).
» Exempel på en vidimerad passkopia

Du ska betala avgift

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du betala anmälningsavgift till DOCH när du söker. Vissa undantag görs, läs mer här om detta:
» Vissa undantag för medborgare utanför EU och EES

OBS! Senast sista ansökningsdag måste du ha betalat in anmälningsavgiften om 900 SEK för att vi ska kunna behandla din ansökan
Om du ska betala avgift och inte har gjort det innan sista anmälningsdag kommer DOCH inte att gå vidare med din ansökan.
» Läs mer om hur du betalar anmälnings- och studieavgiften till DOCH

*Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.
 

Share |

Studieavgifter DOCHs program

» Studieavgifter program med start ht 2014