Reell kompetens/undantag grundläggande behörighet

Hur visar jag reell kompetens/ansöker om undantag för grundläggande behörighet?

Det finns två sätt att visa att du har reell kompetens som motsvarar grundläggande behörighet:

Arbetslivserfarenhet och betyg i vissa ämnen

DOCH använder sig i första hand av Sveriges Universitet och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer för bedömning av reell kompetens.

Om du kan visa att du har följande betyg och yrkeserfarenhet kan DOCH validera din reella kompetens:

Lägst betyget Godkänt alternativt E i följande kurser från svenska gymnasieskolan:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Du ska dessutom ha tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder och den ska vara på minst halvtid.

För sökande till program som inte har svenska som undervisningsspråk görs ett generellt undantag från kraven i svenska.

Individuell bedömning

Om du inte har kurserna och arbetslivserfarenheten som SUHF rekommenderar kommer DOCH att göra en individuell prövning om reell kompetens.

I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du menar att du kommer att klara utbildningen.
  • Det CV som du skickar in tillsammans med din ansökan ska vara utförligt och vara styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. CV ska innehålla din yrkeserfarenhet inom det sökta konstområdet, men även andra yrkeserfarenheter som kan ge de generiska kunskaperna som finns i målen för gymnasieskolan (se nedan). Beskriv också de utbildningar och kurser som du läst och bifoga intyg.

Om du inte har de betyg och den yrkeserfarenhet som SUHF rekommenderar kommer DOCH att efter sista ansökningsdag kalla dig till ett prov. Du får information om på vilket sätt provet ska göras. DOCH kommer att bedöma din reella kompetens eller möjligheten att ge dig undantag utifrån hur du visar att du kan använda dina kunskaper enligt de generiska kunskaperna som finns beskrivna här ovanför. Vi gör en total bedömning av ditt brev, de meriter du visar i ditt CV och hur du har löst uppgiften.

Vad är viktigt att visa för grundläggande behörighet?

I gymnasieskolan lär man sig ämneskunskaper och generiska kunskaper, det vill säga, hur man kan använda sig av sina ämneskunskaper. De generiska kunskaperna är särskilt viktiga för att klara av studier på högskola. Ett exempel på generisk kunskap är att söka och analysera information. När vi läser din ansökan om reell kompetens eller undantag från grundläggande behörighet kommer vi särskilt bedöma att du kan:

  • reflektera över dina erfarenheter och ditt eget sätt att lära,
  • formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,
  • kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och
  • lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.
Share |