Behörighetskrav/undantag i undervisningsspråket

Vad är viktigt att visa för kravet på kunskaper i undervisningsspråket?

Behörighetskrav i undervisningsspråket bedöms i en särskild process.

Om du ska ta ett språktest är det viktigt att markera det på ansökningsblanketten och att du sedan ser till att resultatet kommer till DOCH i tid. DOCH undersöker även möjligheten att själva ge ett språktest i samband med behörighetsprov på plats. Vi kontaktar de berörda sökanden direkt när vi har mer information. En del som anordnar språktest föredrar att skicka resultaten direkt till högskolan, så ta reda på vad som gäller.

Undantag

Du kan också få undantag från behörighetskravet i engelska om du har studerat på högskola med engelska som undervisingsspråk. I underlaget måste det tydligt framgå att undervisningsspråket var engelska.

Share |