Sökande utan formell behöriget

Så här bedömer DOCH reell kompetens och begäran om undantag

Du kan ansöka om validering av reell kompetens/begära undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet. Du gör din ansökan i det webbaserade ansökningssystemet MyNetwork när du ansöker till ett program eller en fristående kurs.

För program på grundnivå

Det här grundar sig på Högskoleförordningen 7 kap. 3§, 5§ samt lokala bestämmelser på DOCH.

Reell kompetens

Den som har reell kompetens har skaffat sig kunskaper som motsvarar kunskaperna från gymnasiet, genom andra studier, eller genom yrkeserfarenhet. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka med ett brev (bilaga 4) där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande och eventuell särskild behörighet. Du ska också skicka med dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Se nedan vad du behöver skicka in. DOCH gör en jämförelse mellan uppställda förkunskapskrav och de kunskaper du hänvisar till. Prefekten beslutar om din reella kompetens motsvarar kraven för grundläggande eller särskild behörighet för den utbildning som du söker.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer DOCH bedöma om vi kan ge undantag från behörighetskrav. DOCH kan bara ge undantag från behörighetskrav om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av utbildningen. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ange från vilket eller vilka behörighetsvillkor som berörs och motivera varför du tycker att du kommer att klara utbildningen. Prefekt beslutar om undantag. I bedömningen om du ska få undantag utgår vi ifrån samma underlag som för bedömning av om du har reell kompetens.

Share |