Sökande med nordiskt gymnasiebetyg

För dig som har gymnasiebetyg från ett nordiskt land gäller detta.

Grundläggande behörighet

Bor du i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högskolestudier har också du grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Kunskaper i svenska*

Kravet i svenska är gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du måste ha lägst betyget E. » Du kan också bli behörig i svenska på andra sätt

*Om du söker kandidatprogrammet i dans, masterprogrammet i koreografi eller masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker är du undantagen från behörighetskravet i svenska.

Kunskaper i engelska*

Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. » Du kan också bli behörig i engelska på andra sätt

*Om du söker kandidatprogrammet i dans och masterprogrammet i koreografi är du undantagen från behörighetskravet Engelska 6. Du behöver ha Engelska 5.

Share |

Skicka in rätt papper

  • Diplom/examensbevis och ämnesbilaga med betyg från gymnasium på (nordiskt) originalspråk
  • Handling som visar kunskaper i engelska (betyg eller testresultat)

  • Handling som visar kunskaper i svenska* (betyg eller testresultat)

* undantaget kandidatprogrammet i dans, masterprogrammet koreografi och masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker

Om du läst på högskolenivå – skicka även:

  • Examensbevis/diplom och ämnesbilaga med betyg från högskoleutbildning på (nordiskt) originalspråk

Viktigt!
Alla betyg ska vara slutgiltiga och utfärdade av landets officiella utbildningsmyndighet. Vi godtar inte internetutskrifter av studieresultat, intyg om studier, egenhändigt utskrivna kopior av betygshandlingar eller andra typer av inofficiella betygshandlingar.