Behörighet i engelska

Du behöver visa att du har rätt förkunskaper i engelska. Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6 för grundläggande behörighet, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Det  betyder att du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver komplettera.

Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A.
 

Kontrollera om du behöver ha Engelska 5 eller 6 (tidigare hette det Engelska A eller B). Läs i högerspalten vad som gäller för det program du söker.

Annat sätt att visa behörighet i engelska än gymnasiebehörighet eller språktest
 

» Behörighet i engelska genom universitetsstudier

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Men det beror på vilken nivå av engelska som har studerats.Här finns en lista över vilka utländska gymnasieutbildningar som motsvarar Engelska 6. Listan är på engelska och i pdf-format.

Språktest

DOCH kommer att erbjuda sökanden som inte uppfyller behörighetskraven i engelska att göra ett lokalt språktest på plats i samband med antagningsproven. Observera att godkänt resultat på detta språktest endast gäller för antagning till sökt utbildningsprogram på DOCH.

Du kan också visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som DOCH godtar; IELTS, TOEFL, Cambridge/Oxford Certificates eller MET.

Här ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.

Lägst betyg på språktest

De här resultaten gäller från och med 1 december 2010:

IELTS

Du måste skicka in en kopia av ditt IELTS betyg till DOCH. Vi kommer att kontrollera att dina uppgifter stämmer (= verifiera ditt resultat).

Akademiska moduler

För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5
För Engelska 5: Sammanlagt betyg på 5,5 och ingen del mindre än 5,0

» IELTS

TOEFL

Alla TOEFL-resultat måste skickas direkt från Educational Testing Service (ETS)! "Institution code" är DOCH 7792. Den koden måste anges för att resultatet ska komma fram till DOCH. Som fakultet eller "department" kan man ange ett valfritt alternativ.

Pappersprov

För 6: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575
För 5: 4,0 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 530

Internetprov

För 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90
För 5: 17 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 72

Det räcker inte med ett registerutdrag som "Examinee Score Records".
» TOEFL

University of Cambridge ESOL Examinations

för Engelska 6: Certificate in Advanced English
för Engelska 5: First Certificate in English, betyg A, B eller C

» University of Cambridge ESOL

» Läs mer om hur du kan ta ett engelskatest i Sverige på Folkuniversitetets hemsida

Michigan English Language Assessment Battery (MET)

för Engelska 6: lägst 90 poäng
för Engelska 5: lägst 85 poäng
» Michigan English Language Assessment Battery

Share |

Kandidatprogrammet i dans, 180 hp. Engelska 5 (hette förut Engelska A)

Kandidatprogrammet i danspedagogik, 180 hp. Engelska 6 (hette förut Engelska B)

Ämneslärarprogrammet i dans, 300 hp. Engelska 6 (hette förut Engelska B)

Masterprogrammet i koreografi, 120 hp. Engelska 5 (hette förut Engelska A)

Masterprogrammet samtida cirkuspraktiker, 120 hp. Engelska 5 och 6 (hette förut Engelska A och B)