Sökande med annat utländskt gymnasiebetyg

Här finns information för dig som har gymnasiebetyg från ett utomnordiskt land.

Grundläggande behörighet

För att du ska få grundläggande behörighet till högskolestudier med din utländska gymnasieutbildning måste den vara universitetsförberedande och avslutad. Med det menas att utbildningen ger dig möjlighet att söka till universitet i det land du studerade och att du ska ha fått ett examensbevis eller diplom som visar att du gått igenom hela utbildningen.

Du som också läst på universitet, måste skicka in både gymnasiebetyget och handlingar från universitetsstudierna. Skickar du inte in ditt gymnasiebetyg, riskerar du att bli obehörig till de utbildningar du sökt.

Detta ska du skicka in:
» Lista över giltiga dokument från olika länder

Kunskaper i svenska och engelska krävs också

Dessutom måste du kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska.


Lista över länder vars gymnasieutbildning ger Engelska 6

»List of countries with upper secondary (high school) studies equivalent to English 6 (obs! kravet om Engelska 6 gäller endast för sökande till kandidatprogrammet i danspedagogik och ämneslärarprogrammet i dans)

Kunskaper i svenska*

Har du annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha lägst betyget E i de gymnasiala kurserna Svenska eller Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3, eller motsvarande kunskaper. Har du finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer anses du ha de kunskaper i svenska som behövs.

*Om du söker kandidatprogrammet i cirkus eller masterprogrammet i nya performativa praktiker och är du undantagen från behörighetskravet i svenska.

Du som gått ut gymnasiet 2010 och senare

Du som har avslutat din gymnasieutbildning från och med 1 januari 2010 måste också visa att du har kunskaper i matematik som motsvarar den svenska gymnasiekursen Matematik kurs A.

De flesta teoretiska gymnasieutbildningar ger behörighet i Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c.

Särskild behörighet för kandidatprogram

Vissa program har också särskilda behörighetskrav. Du måste i din ansökan visa att du uppfyller de särskilda behörighetskraven. Om programmet har ett behörighetsprov i dans/cirkus sker någon form av prov.
» Alla utbildningsprogram


 

Share |