Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants

Är du behörig?

Hur du visar din behörighet är olika beroende på om du har din utbildning från Sverige, Norden eller resten av världen.

Behörighet till DOCHs program/fristående kurser

Du ska visa att du är behörig till det program eller den kurs du söker. Behörighet innebär att du har rätt kunskapsnivå för att kunna klara av programmet eller kursen.

Grundläggande och särskild behörighet

Behörighet delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Observera att grundläggande behörighet och särskild behörighet skiljer sig åt om du söker ett kandidatprogram (program på grundnivå) eller ett masterprogram (program på avancerad nivå). Det är därför viktigt att du noggrant läser på vad som gäller för just den utbildning eller fristående kurs som du ska söka.

Söker du ett masterprogram eller en fristående kurs på avancerad nivå?

» Sökande med svenskt, nordiskt eller övriga utländska betyg
» Sökande utan formell behörighet