Regler med undantag för medborgare utanför EU och EES

Om du inte är en medborgare i ett land inom EU-EES alternativt Schweiz måste du betala en anmälningsavgift och - om du blir antagen - en studieavgift.

Anmälningsavgiften är 900 SEK

Du måste betala 900 SEK i anmälningsavgift till DOCH i samband med din ansökan. Avgiften måste vara DOCH tillhanda senaste den 2:a februari 2015. Om din betalning inte registreras kan inte DOCH behandla din ansökan.

Undantag till regeln om anmälnings- och studieavgifter

Det finns några undantag vad gäller kravet om betlning av anmälnings- och studieavgifter.  Du behöver inte betala om du:

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har ett temporärt upphållstillstånd i Sverige av annan anledning än studier
  • är familjemedlem till en medborgare i ett EES-land och har uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • är en famijlemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige
  • har status av varaktigt bosatt (long-term resident) i Sverige
  • har status av varaktigt bosatt i ett annat EU-EES-landOCH har uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder än studier
  • » The Swedish Migration Board

Om du har uppehållstillstånd

Om du har uppehållstillstånd och inte har ett svenskt personnummer måste du lämna in dokument som visar:

  • att du har uppehållstillstånd på andra grunder än studier - du måste lämna in en bestyrkt kopia av första sidan av beslutet från Svenska Migrationsverket.
  • att du har uppehållstillstånd - du måste lämna in en bestyrkt kopia av ditt "uppehållskort" eller en kopia av beslutet från Svenska MIgrationsverket. 
Share |