Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants

Anmälnings- och studieavgifter

Är du svensk medborgare och bosatt i Sverige?

Då ska du inte betala någon anmälnings- eller studieavgift till DOCH och behöver inte heller ladda upp en pass. Om du däremot är svensk medborgare och bosatt i ett annat land måste du ladda upp ditt pass.

Är du norsk, dansk, finsk, isländsk medborgare eller medborgare i annat EU- eller EES-land (inklusive Schweiz)?

Medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt övriga EU- eller EES-länder (inklusive Schweiz) behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift till DOCH.

Du måste dock ladda upp ditt pass för att visa att du tillhör något av dessa länder och därmed inte behöver betala avgift. Det gör du genom att  scanna in ditt gilitga pass (eller ett giltigt nationellt identitetskort där din nationalitet framgår) och ladda upp det.

» Lista över EU-EES-länder

Övriga betalar avgift

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du betala anmälningsavgift till DOCH när du söker. Vissa undantag görs, här kan du läsa mer om detta:
» Vissa undantag för medborgare utanför EU och EES

OBS! Senast sista ansökningsdag (1 februari) måste du ha betalat in anmälningsavgiften om 900 SEK för att vi ska kunna behandla din ansökan
Om du ska betala avgift och inte har gjort det innan sista anmälningsdag kommer DOCH inte att gå vidare med din ansökan.
» Läs mer om hur du betalar anmälnings- och studieavgiften till DOCH

Share |