Foto: Håkan Larsson

Kandidatprogram i danspedagogik

Kandidatprogrammet i danspedagogik vänder sig till personer som har vilja och mod att försätta dansen i många olika sammanhang, konstnärliga och pedagogiska såväl som sociala. Här förenas dans som konstform med pedagogik som vetenskapligt ämne.

DOCH och Institutionen för danspedagogik arbetar aktivt för att nå breddad rekrytering till sina program och välkomnar särskilt sökande som kompletterar våra utbildningar vad gäller både jämställdhet och etnisk mångfald.

Att arbeta med danspedagogik

Kandidatprogrammet i danspedagogik ger dig grunden för ett yrkesliv inom det danspedagogiska området. Att arbeta som danspedagog handlar om att förmedla dans och skapa goda förutsättningar för olika människors lärande och kreativitet i dans. Det innebär också att kunna förstå och kommunicera dansens roll och värde i samhället. Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och inom danspedagogik finns därför utrymme att vara en kreativ och självständig entreprenör som väljer att arbeta med dans och skapande på olika sätt. Många av våra tidigare studenter har bildat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar både sceniskt, pedagogiskt, socialt och med undervisning i dans i nya sammanhang.

Utbildningen

Utbildningen erbjuder utrymme för nytänkande, kreativitet och kritisk reflektion och DOCH strävar efter att utbilda självständiga danspedagoger med stark förankring i både konst och vetenskap. Under utbildningen integreras danstekniska färdigheter, kroppsliga och estetiska uttryck med pedagogiska och konstnärliga perspektiv. Att studera på kandidatprogrammet i danspedagogik innebär att du fördjupar dig inom en vald huvudinriktning och i några andra dansgenrer som du väljer själv utifrån de som erbjuds inom utbildningen. Då danspedagogik bygger på ämnet pedagogik utgör teoristudier inom pedagogik, didaktik och dansteori/dansvetenskap en stor del av utbildningen.

Termin 1–2: utvecklas den valda dansinriktningen och andra dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans som vetenskapliga ämnen liksom vetenskaplig metod och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik och konstnärlig metod.

Termin 3–4: läser du kurser i entreprenörskap, specialpedagogik och dansdidaktik i form av dans för barn och unga. Den valda dansinriktningen och valda genrer utvecklas vidare. Koreografiska, konstnärliga metoder fördjupas och du skapar en föreställning tillsammans i grupp för att åka på en turné.

Termin 5–6: fördjupas kunskaper i vald dansinriktning och valda genrer liksom entreprenörskap. Du läser dansdidaktik med valbar inriktning och fördjupar din kunskap om dansteori. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod för att du under sista terminen ska genomföra ett självständigt arbete med utgångspunkt i en danspedagogisk frågeställning.

Kandidatprogrammet i danspedagogik omfattar tre års studier på heltid, motsvarande 180 hp. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment. Den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) finns integrerat inom ett antal kurser. VFU ger dig möjlighet att utveckla de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som du behöver i rollen som pedagog. Genom möten med yrkesverksamma danspedagoger, konstnärer och målgrupper i olika organisationer och sammanhang får du en vidgad syn på vad dansverksamhet kan vara.

»Information om VFU

Är du intresserad av att arbera i gymnasieskolan? » se Ämneslärarprogrammet i dans

Om du är osäker på om du ska välja Kandidatprogrammet i danspedagogik eller Ämneslärarprogrammet i dans så sök båda!

Värdefulla förkunskaper

För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i danspedagogik behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker. För att bli en bra danspedagog är det också viktigt att du tycker att det är spännande att undervisa och förmedla dans till olika målgrupper.

Antagning

DOCH har periodiserad antagning till utbildningen, dvs. alla dansgenrer (flamenco, folkdans, jazzdans, klassisk balett, modern och nutida dans samt street) har inte antagning varje år.

Examen

Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen (huvudområde danspedagogik).

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier i på grundnivå (inklusive Engelska 6).

Särskild behörighet:
- godkänt behörighetsprov inom sökt dansgenre
Prövning av särskild behörighet sker genom behörighetsprov i sökt dansgenre inför jury.

Antagning

Till hösten 2016 kan man söka dansgenrer folkdans, jazzdans och street

Kontakt

Beata Alving, prefekt institutionen för danspedagogik
Tel: +46 8 49 400 821
E-post: beata.alving@uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen
Tel:+46 8 494 00 850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Foto: Håkan Larsson

Share |

Kandidatprogram i danspedagogik

Grundnivå, 180 hp
Heltid

Startar: Höstterminen 2016

Ansökan: Nästa planerade programstart är hösten 2017. Information om ansökan och antagningsprov publiceras i början av december 2016.

Allt du behöver veta Kandidatprogram i danspedagogik och Ämneslärare i dans omslag.png