Annika Styrke

Intervju med Annika Styrke som gick ut Kandidatprogrammet i danspedagogik 2010

Vilken utbildning gick du på DOCH?

Jag gick danspedagogutbildningen och tog examen 2010. Sedan läste jag en påbyggnad för att få gymnasielärarexamen i dans, vilket var ett samarbete mellan DOCH och Karlstad Universitet. Jag skrev magisteruppstatsen i denna utbildning vid DOCH och tog examen i januari 2012.

Vad hade du för förväntningar på DOCH innan du började?

Förväntningarna innan jag började på DOCH handlade främst att få dansa mycket och att lära mig pedagogiska verktyg för att bli en bra danspedagog. Jag tycker att förväntningarna motsvarades men under utbildningens gång upptäckte jag även nya intresseområden. Den mer teoretiska biten av utbildningen, problematiserandet och den kritiska blicken som utvecklades under utbildningen betydde mer än själva dansträningen och de pedagogiska verktygen.

Vad har din tid på DOCH betytt för dig?

Tiden på DOCH betydde oerhört mycket. Vad som kan härledas till själva programmet jag gick, till personerna jag träffade eller till den tid i livet jag befann mig i är svårt att urskilja, men jag kan i alla fall säga att jag gick igenom en positiv förändring som jag är väldigt tacksam för! I efterhand kan jag undra hur jag orkade med alla långa dagar med så mycket träning, hur jag orkade befinna mig i den bubbla som det kan vara att gå på DOCH, men jag är väldigt glad att jag gjorde det. Det jag också fick med mig från DOCH är fantastiska arbetskollegor, vänner och samarbetspartners som är ovärderliga!

Vad gör du idag?

Idag driver jag organisationen UTMANA tillsammans med en f.d. klasskamrat från DOCH. UTMANA arbetar med jämställdhet och använder dans, både pedagogiskt och konstnärligt, som ett verktyg i arbetet. Bland annat undervisar vi danspedagog- och danslärarstudenterna här på DOCH i genus, kropp och normkritik. Utöver det arbetar jag med ett feministiskt danskollektiv vid namn Johanssons pelargoner och dans som gör normkreativ scenkonst för barn och unga. Vi är sex danspedagoger och dansare som alla gick i samma klass på DOCH.

Annika Styrke
Annika Styrke

Har du några råd till en framtida student på DOCH?

Gör något bra av tiden, men jobba inte ihjäl dig. Ta tillfället i akt att engagera dig i studentkåren eller sitt med som studentrepresentant i någon grupp eller nämnd och gör din röst hörd. Heja dig!