Nya performativa praktiker

Masterprogram i nya performativa praktiker

Masterprogrammet i nya performativa praktiker riktar sig till erfarna, nu verksamma konstnärer från olika konstområden. Programmet består av sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen. Konstnärerna arbetar i olika sammanhang där de ges möjlighet att fördjupa sin performativa praktik samt utveckla verktyg för att kunna föra den egna forskningen vidare.

Konstnärlig utveckling förutsätter förmågan att på ett konstruktivt sätt ifrågasätta etablerade metoder. Nya performativa praktiker ger plats för konst som utmanar det redan kända.

Programmet är en väg till fördjupad och utvidgad kunskap. Performativ praktik inom hela konstfältet studeras i syfte att utveckla nya arbetssätt i relation till publiken, nya idéer om scenkonstnärens roll i samhället samt en kritisk relation till scenkonstens fortsatta utveckling. Den individuella artistens utveckling av en personlig och hållbar praktik är placerad i en dynamisk relation till det omgivande samhällets krav, förståelse och respekt för den konstnärliga verksamheten.

Till programmet söker du som konstnär med ett projekt. Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet. Alla kurser utgår från och relateras till den egna konstnärliga praktiken och kan i viss mån anpassas efter studentens egna projekt. Projektet utgör bas för två års fördjupade studier med obligatoriska, inriktningsspecifika och valbara kurser. I programmet diskuterar man den egna praktiken i relation till andras och formulerar sin konstnärliga metod. Dessutom utgör samtida estetisk och filosofisk teoribildning en grund för fördjupning i det egna projektet. Flera av programmets kurser ges också som fristående kurser, detta bidrar till en större kritisk massa för diskussion och reflektion. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar programmet med andra lärosäten och konstfora nationellt och internationellt.

Utbildningsplan

» Utbildningsplan NPP - PDF

Gästlärare

Under hösten 2013 och våren 2014 mötte studenterna bl.a. Rolf Hughes, Rebecka Hilton, Hanna Hallgren, Leon Tan, Kerstin Schroth, Juliette Mapp, Frank Bock, Siegmar Zacharias, Cristina Caprioli, Chrysa Parkinson, LinnHilda Lamberg, Erik Berg, Rasmus Ölme, Matte Ingvartsen, Malin Arnell, John Paul Zaccarini, Alva Noë, Ann Juren, André Lepecki, Nicole Peisl, Christophe Wavelet, Sandra Iche, Peter Lenaerts, Rose English, Andrew Mitchell, Matilda Leyser, Aurelien Bory, Iggy Malmborg, Magdalena Malm, Juan Dominguez, Vicente Arlandis, Sandra Gomez och Bojana Kunst

Undervisningspråk

Utbildningen ges på engelska.

Examen

Utbildningen leder till en Konstnärlig masterexamen (120 hp). Huvudområdet för utbildningen är koreografi. Med en konstnärlig masterexamen är du behörig att söka konstnärlig forskarutbildning.

Antagning

Antagning sker vartannat år. Nästa programstart är hösten 2017.

För mer information kontakta

Chrysa Parkinson
Programansvarig för Masterprogrammet i nya performativa praktiker och professor i dans
chrysa.parkinson@uniarts.se

Cecilia Roos
Prefekt vid Institutionen för dans och professor i interpretation
+46 8 494 00 863
cecilia.roos@uniarts.se

John-Paul Zaccarini
Doktor i cirkus och handledare för doktorander i cirkus
+46 8 494 00 862
» john-paul.zaccarini@uniarts.se

Walter Ferrero
Prefekt vid Institutionen för cirkus och högskolelektor i cirkus
+46 8 494 00 906
» walter.ferrero@uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen
+46 8 494 00 850
» studieinfo.doch@uniarts.se

 

Share |

Masterprogram i nya performativa praktiker

120 hp
Heltid

Ansökan: Nästa planerade programstart är hösten 2017. Information om ansökan och antagningsprov publiceras i början av december 2016.

Läs noggrant och i god tid igenom följande dokument innan du söker

Behörighet inför höstterminen 2015

Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå: kandidatexamen eller motsvarande

Särskild behörighet

Minst 5 år arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet
Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
English B/English 6 är en kurs från den svenska gymnasieskolan. Du ska ha motsvarande kunskaper.