Foto: Tove Hellkvist

Masterprogram i samtida cirkuspraktiker

Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker 120 hp vänder sig till verksamma cirkusartister som vill fördjupa sig i och bredda sitt förhållande till cirkusteknik och diskurs i det samtida konstfältet.

Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker 120 hp vänder sig till verksamma cirkusartister som vill fördjupa sig i och bredda sitt förhållande till cirkusteknik och diskurs i det samtida konstfältet.
Som student uppmuntras du att utveckla både konceptuella och praktiska verktyg. Du får möta internationellt kända artisters vars processer utmanar miljön, utveckla din disciplinteknik, arbeta med materialutveckling och du ges möjlighet att presentera dina projekt under utbildningen.

Programmet består av två års studier på avancerad nivå. Det är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen

Samtidigheten i cirkus kräver analys, kritik, en öppenhet mot andra fält och en förståelse för samtida förhållanden som formar mänsklig erfarenhet. Programmet utmanar dig som student att utveckla avancerad konstnärlig och konceptuell skicklighet med relevans till det existerande cirkusfältet och förväntar sig att projekten ska bidra till cirkusdiskurs och praktik.

Studenten studerar sin specifika cirkusdisciplin och breddar den för att utveckla nya förhållningssätt till publiken, skapa nya mötesplatser för cirkus och för att uppmuntra dialog med andra konstformer och diskurser. Teoretiskt material och hantverket studeras i dynamiskt samverkan för att  utveckla förståelse för både cirkushistoria och temaninom samtida kultur.

Du ansöker till programmet med ett projekt. Din individuella konstnärliga praktik är basen för två års studier med obligatoriska och valbara kurser, två handledda forskningsprojekt och en praktik i den professionella miljön.

Undervisningspråk

Utbildningen ges på engelska.

Examen

Utbildningen leder till en Konstnärlig masterexamen (120 hp). Huvudområdet för utbildningen är koreografi. Med en konstnärlig masterexamen är du behörig att söka konstnärlig forskarutbildning.

Antagning

Antagning sker vartannat år.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt

Särskild behörighet

- Konstnärlig kandidatexemn i cirkus eller motsvarande
- Engelska 6 eller motsvarande
- Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i cirkus

För mer information kontakta

John-Paul Zaccarini
Programansvarig och högskolelektor i cirkus
 +46 8 494 00 862
john-paul.zaccarini@uniarts.se

Walter Ferrero
Prefekt vid Institutionen för cirkus och högskolelektor i cirkus
+46 8 494 00 906
walter.ferrero@uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen
+46 8 494 00 850
studieinfo.doch@uniarts.se

Foto: Tove Hellkvist

Share |

Masterprogram i samtida cirkuspraktiker

Avancerad nivå, 120 hp
Helfart

Startar: Hösten 2016

Ansökan: Senast 1 februari 2016

All you need to know MA Circus.png

Utbildningsprogram och kurser