Nya performativa praktiker

Masterprogram i nya performativa praktiker

Programmet riktar sig till erfarna, nu verksamma konstnärer från olika konstområden. Konstnärerna ges olika former av stöd, i skilda kontextuella sammanhang, i syfte att kunna utveckla de egna performativa praktikerna och metoderna.

Masterprogrammet i nya performativa praktiker består av sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen.

Masterprogrammet är en väg till fördjupad och utvidgad kunskap. Performativ praktik inom hela konstfältet studeras i syfte att utveckla nya arbetssätt i relation till publiken, nya idéer om scenkonstnärens roll i samhället samt en kritisk, mångkulturellt gångbar relation till scenkonstens fortsatta utveckling. Den individuella artistens utveckling av en personlig och hållbar praktik är placerad i en dynamisk relation till det omgivande samhällets krav, förståelse och respekt för den konstnärliga verksamheten.

Utbildningen bidrar till en utveckling av idéer kring olika aspekter av konst. Vad produceras? För vem? Hur då? Varför? NPP-studenten söker nya perspektiv och vägar i sin scenkonstpraktik; under utbildningen utforskas dialogen mellan hantverk och innovation, konstnärlig verksamhet och marknadsperspektiv samt kreativitet och kunskapsbildning. Tekniker för dokumentation är en viktig del av programmet liksom relationen mellan teori och praktik samt stöd till att fullborda projekt.

Till programmet söker du som konstnär med ett projekt. Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet. Alla kurser utgår från och relateras till den egna konstnärliga praktiken och kan i viss mån anpassas efter studentens egna projekt. Projektet utgör bas för två års fördjupade studier med obligatoriska, inriktningsspecifika och valbara kurser. I programmet diskuterar man den egna praktiken i relation till andras och formulerar sin konstnärliga metod. Dessutom utgör samtida estetisk och filosofisk teoribildning en grund för fördjupning i det egna projektet. Flera av programmets kurser ges också som fristående kurser, detta bidrar till en större kritisk massa för diskussion och reflektion. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar programmet med andra lärosäten och konstfora nationellt och internationellt. Daglig träning erbjuds inte inom ramen för programmet.

Utbildningsplan

» Utbildningsplan NPP - PDF

Gästlärare

Under hösten 2013 och våren 2014 mötte studenterna bl.a. Rolf Hughes, Rebecka Hilton, Hanna Hallgren, Leon Tan, Kerstin Schroth, Juliette Mapp, Frank Bock, Siegmar Zacharias, Cristina Caprioli, Chrysa Parkinson, LinnHilda Lamberg, Erik Berg, Rasmus Ölme, Matte Ingvartsen, Malin Arnell, John Paul Zaccarini, Alva Noë, Ann Juren, André Lepecki, Nicole Peisl, Christophe Wavelet, Sandra Iche, Peter Lenaerts, Rose English, Andrew Mitchell, Matilda Leyser, Aurelien Bory, Iggy Malmborg, Magdalena Malm, Juan Dominguez, Vicente Arlandis, Sandra Gomez och Bojana Kunst

Undervisningspråk

Utbildningen ges på engelska.

Examen

Utbildningen leder till en Konstnärlig masterexamen (120 hp). Huvudområdet för utbildningen är koreografi. Med en konstnärlig masterexamen är du behörig att söka konstnärlig forskarutbildning.

Antagning

Antagning sker vartannat år.

För mer information kontakta

Chrysa Parkinson
Programansvarig för Masterprogrammet i nya performativa praktiker och professor i dans
chrysa.parkinson@uniarts.se

Cecilia Roos
Prefekt vid Institutionen för dans och professor i interpretation
+46 8 494 00 863
cecilia.roos@uniarts.se

John-Paul Zaccarini
Doktor i cirkus och handledare för doktorander i cirkus
+46 8 494 00 862
» john-paul.zaccarini@doch.uniarts.se

Walter Ferrero
Prefekt vid Institutionen för cirkus och högskolelektor i cirkus
+46 8 494 00 906
» walter.ferrero@doch.uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen
+46 8 494 00 850
» studieinfo@doch.uniarts.se

Share |

Masterprogram i nya performativa praktiker

120 hp
Heltid

Ansökan: Nästa planerade programstart är hösten 2017. Information om ansökan och antagningsprov publiceras i början av december 2016.

Läs noggrant och i god tid igenom följande dokument innan du söker

Behörighet inför höstterminen 2015

Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå: kandidatexamen eller motsvarande

Särskild behörighet

Minst 5 år arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet
Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
English B/English 6 är en kurs från den svenska gymnasieskolan. Du ska ha motsvarande kunskaper.