2012 års stipendium tilldelades:

Quim Giron, handstående, dansakrobat och clown och ”SISTERS”: Valia Beauvieux, Mikkel Hobitz Filtenborg och Pablo de Rada Moniz, kinesisk påle

Juryns motivation för Quim Giron

Risktagandet präglar cirkuskonsten. Du tränar din fysik till extreme skicklighet under risk. Du tränar din mentala kapacitet för att kunna handskas med denna risk, men också med det konstnärliga risktagande som följer med publika möten - risken att misslyckas med att vinna publikens nyfikenhet, uppmärksamhet och respekt. Quim Giron är utan tvekan en konstnär som både tar risken och lyckas vinna vår uppmärksamhet gång efter annan. Han arbetar i ögonblicket, improviserar och leker med de redskap hans olika skickligheter ger. Han övertygar oss med en bländande teknik och sin vilja att genom sin karaktär berätta om utsatthet och sårbarhet. Hans konstnärliga mognad bländar. Han medvetandegör oss om sårbarheten i det ”lilla” och får oss att lita till att allt är möjligt. Om vi bara vågar pröva…
Quim Giron tilldelas 25 000 kr.


Juryns motivation för SISTERS

Dessa tre män iscensätter ett arbete som på många sätt relaterar DOCHs profil: dansakrobatik. De arbetar både horisontellt och vertikalt med utvecklingen av ett nytt formspråk för kinesisk påle och bidrar därmed till en utveckling av sin disciplin. De använder sig av sina starka och mycket skilda personligheter i kollektiv process med en bländande teknisk skicklighet, nytänkande och övertygande estetik. De bjuder på en intim sårbarhet, ett stundtals ödmjukt tilltal som då och då exploderar i våldsam, attackerande aktivitet som får oss att ”dra efter andan”. De utmanar gravitationen med ett leende och gestaltar relationsproblematik med djupt allvar. De har något angeläget att berätta. Med sitt utforskande och poetisk närvaro kommer de att ta cirkuskonsten vidare mot nya uttrycksformer.
SISTERS tilldelas 75 000 kr.

Share |