2010 års stipendium tilldelades:

Alexander Weibel Weibel

Juryns motivation

I sin egenkonstruerade disciplin Multiple slack ropes, söker han nya koreografiska metoder för berättandet. Linorna skiktar och skapar både yttre och inre rumsligheter. Detta, tillsammans med en stark musikalitet och känsla för både kroppens och objektets rörelserytm, visar på en stark utvecklingspotential hos denna mycket personliga artist. Med ett envist utforskande och poetisk närvaro kommer han att ta cirkuskonsten vidare mot nya uttrycksformer

2010 delas stipendiet ut i samband med DOCHs examenshögtid den 11 juni i närvaro av Sophie Hulthéns familj.

Share |