Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants

Sophie Hulthéns cirkusstipendium år 2014 tilldelas Mira Leonard och Esmeralda Nikolajeff

Till minne av världsmedborgaren och cirkusentusiasten Sophie Hulthén, instiftades 2010 ett stipendium att utdela till en avgångsstudent vid DOCHs cirkusutbildning i Stockholm.

Mira Leonard 2Esmeralda Nikolajeff 2
Mira Leonard                        Esmeralda Nikolajeff

Juryns motivation:

Risktagande präglar cirkuskonsten. Man tränar sin fysik till extrema skickligheter under risk. Man tränar sin mentala kapacitet för att kunna handskas med denna risk, men också med det konstnärliga risktagande som följer med publika möten - risken att misslyckas med att vinna publikens nyfikenhet, uppmärksamhet och respekt. Årets stipendiater är utan tvekan artister som både tar risken och lyckas vinna vår uppmärksamhet.

Dessa två artister visar på brilliant tekniska färdigheter och använder dessa i ett personligt utforskande formspråk. I sitt konstnärliga arbete inom en traditionell cirkusdiscplin tänjer de det möjligas gräns utan att släppa sitt fokus på publiken. De utmanar gravitationen med en lustfylld energi samtidigt som de uttrycker sin berättelse om en komplicerad relation med stort allvar. Deras sätt att använda olika material och attribut är effektivt och tjänar sitt syfte på ett spännande sätt. Genom en innovativ teknisk lösning manipulerar de grundförutsättningarna och bryter monotonin i statisk trapets. Med stark personlig närvaro medvetandegör de oss om ömtåligheter i det enkla men också om möjligheter i tillsynes omöjliga situationer. De placerar sitt verk i en konceptuell diskussion i relation till normativitet, femininitet och skönhetsideal, vilket gör verket både aktuellt och angeläget. De har något viktigt att berätta och gör det genom en utforskande och poetisk akt där de med stor personlig närvaro tar cirkusen vidare mot nya uttryck.

Sophie Hulthéns cirkusstipendium

Detta är det största enskilda stipendiet till en cirkusstudent i Europa och ges till en särskilt utmärkande begåvning i kombination med framgångsrika studier och artistisk mognad. Stipendiet kan också tilldelas en grupp studenter som arbetar tillsammans. Stipendiet utdelas med syfte att bidra till cirkuskonstens utveckling genom nya unga konstnärers etablering.

Mottagaren utses genom ett juryförfarande under ledning av DOCHs rektor Efva Lilja. Juryn består av nationellt och internationellt välrenommerade konstnärer som verkar för cirkuskonstens utveckling. Juryn har tillgång till avgångsstudenternas examensarbeten, delredovisningar och föreställningar, samt samtal med lärare och prefekt vid cirkusutbildningen. Prissumman är 100 000 kr.

Sophie Hulthén 1967-2008

Sophie Hulthén var till yrket chefsjurist vid Euroclears verksamhet i London. Uppväxt i Stocksund och Los Angeles utbildade hon sig vid universitet i Lund, Oslo, Harvard och Brügge. Hon arbetade vid EU-kommissionens konkurrensrättsavdelning i Bryssel och därefter som advokat i flera olika sammanhang.

Vid sidan av denna officiella karriär, var Sophie Hulthén också en skapande människa. Hon uttryckte sig genom det hon kunde tillverka med sin symaskin, genom att dansa flamenco, åka snowboard och arbeta med keramik, men en av hennes starkaste drömmar och ambitioner var också cirkuskonsten. 2007 tog hon ett sabbatsår för att gå en cirkusutbildning i Bristol där hennes discipliner var trapets och jonglering. Denna utbildning avbröts av den cancersjukdom som tog hennes liv vid 41 års ålder.

Share |

Ur programmet till cirkusföreställningen ”Closing Acts”

When I was asked at the age of two what I wanted to become when I grew up I answered "an aerial acrobat"! It surprised people that a small person like me even knew that word. Climbing onto the highest furniture and throwing myself to whoever was there to catch me, I fast became a flyer and since the age of five I've been playing around in the circus environment.
Esmeralda Nikolajeff

I stumbled into the circus world as a child and ran straight into the young and tiny Esmeralda Nikolajeff. The first time we tried the trapeze together my legs cramped and I let go. Now I don't remember how it became our main discipline, I guess the next attempt went better because since then, we've been sharing beds, caravans and tents when we've been traveling and performing together both on big stages, boats, in trees and living rooms.
Mira Leonard

Jury 2014

Efva Lilja, konstnär, professor och ordförande i juryarbetet
Alexander Weibel Weibel, cirkusartist
Faon Shane, cirkusartist
Lars Rudolfsson, regissör

Jury 2012

Efva Lilja, rektor vid DOCH
Valérie Fratellini, cirkusartist och pedagogisk chef vid Acadénie Fratellini i Frankrike
Thorsten Andreasson, cirkusartist och producent
Lars Rudolfsson, regissör

Jury 2010

Efva Lilja, rektor vid DOCH
Valérie Fratellini, cirkusartist och pedagogisk chef vid Acadénie Fratellini i Frankrike
Siri Hamari, cirkusartist
Lars Rudolfsson, regissör