Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants

Institutionen för cirkus

Institutionen för cirkus samlar alla utbildningar och kurser i cirkus.

Cirkuskonsten befinner sig i stark utveckling, ofta i extrema yttringar och uttryck. DOCHs cirkusutbildning tar avstamp i cirkustekniska kvalitéer och konstnärliga traditioner för att uppnå en hög teknisk och konstnärlig kompetens i nyskapande praktiker. Den ger kunskap om, och förståelse för, konstnärliga uttryck i cirkusens många former där studenten efter utbildning genom sitt konstnärskap ska kunna bidra till en omdefiniering av cirkus som konstform och en utveckling av cirkuskonstens vokabulär. Vid DOCH bedrivs cirkusutbildning som ska bidra till innovativa arbets- och uttrycksformer i nära relation till koreografisk scenkonst.

Share |