Examen

Här ansöker du om ditt examensbevis.

När du är klar med dina studier och vill ha ut ett examensbevis måste du själv ansöka om det. En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå.

På examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Alla kurser som ingår i examen måste vara avslutade när du ansöker om examen. Endast hela avslutade kurser kan ingå i examen.

Examensbeviset är en originalhandling som utfärdas en gång. Examensbeviset är tvåspråkigt och utfärdas på svenska och engelska. Till examensbeviset fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet, en så kallad Diploma Supplement.

Handläggningstiden är normalt åtta veckor från det att komplett ansökan har inkommit, om inte särskilda skäl föreligger. Som examensdatum gäller det datum då examen utfärdas.

Ansökningsblanketterna för de respektive högskolorna finns i rutan härintill. Där finns också SKH:s lokala examensordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  I examensordningen anges de lokala regler som styr examen.

Har du frågor om examen, kontakta examenshandläggare Karin Adeström:
karin.adestrom@uniarts.se, tfn 08–494 00 236

Share |

Ansökningsblanketter och examensordning