glob och pass

Erasmus+

Stockholms konstnärliga högskola har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, och erbjuder inom ramen för Erasmus+ möjlighet för lärare och administratörer samt studenter att delta i olika former av kompetensutveckling och utbyten. Vi medverkar även i större utbildnings- och forskningsprojekt inom ramen för Erasmus+.

Mer information finns i bilagan i rutan härintill.

Välkommen att kontakta våra koordinatorer för mer information:

Share |

erasmus+logo_mic

Erasmus Charter for Higher Education