Foto: Håkan Larsson

Ämneslärarprogram i dans

Ämneslärarprogrammet, DOCHs femåriga lärarutbildning i dans, riktar sig till dig som stimuleras av att arbeta med unga människor och vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan, framförallt på estetiskt program.

DOCH och Institutionen för danspedagogik arbetar aktivt för att nå breddad rekrytering till sina program och välkomnar särskilt sökande som kompletterar våra utbildningar vad gäller både jämställdhet och etnisk mångfald.

Att arbeta som gymnasielärare

Att vara ämneslärare i dans handlar i hög grad om att vara lärare. Med en tydlig förankring i lärarrollen och gymnasieskolans styrdokument undervisar du i dans och eventuellt i ett annat ämne. I arbetet som gymnasielärare får du förmånen att följa och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande och möjlighet att växa som individer.

Utbildningen

På DOCHs lärarutbildning integreras danstekniska färdigheter, kroppsliga och estetiska uttryck med pedagogiska/vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. Under utbildningen fördjupar du dig inom en vald huvudinriktning och i några andra dansgenrer som du väljer själv utifrån de som erbjuds inom utbildningen. Ämneslärarprogrammet i dans ger dig möjlighet att utveckla ett självständigt, kritiskt och ansvarstagande förhållningssätt till lärarrollen.

Ämneslärarprogrammet består av tre delar: ämnesstudier, studier inom utbildningsvetenskaplig kärna samt VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ger dig kunskaper och verktyg att hantera lärarrollen i dagens och framtidens skola. UVK bedrivs genom ett samarbete med Stockholms universitet (SU).

» Information om VFU

Du inleder och avslutar dina studier med ämnet Dans vid DOCH. Programmet startar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Du genomför två självständiga arbeten. Det första under termin 7 och det andra under termin 10.

Under termin 1–4 och 8–10 integreras ämnet Dans med kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Under termin 5–7 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid DOCH eller ett annat skolämne som du själv väljer utifrån de som erbjuds av och som läses vid Stockholms universitet.

Termin 1–2: studeras ämnet Dans genom den valda dansinriktningen och valda dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans som vetenskapliga ämnen liksom vetenskaplig metod och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik och konstnärlig metod.

Termin 3–4: läser du kurser på Stockholms universitet som Teorier om lärande, Utbildningshistoria och Läroplansteori. På DOCH utvecklar du kunskap i specialpedagogik och ämnet Dans genom vald dansinriktning, dansdidaktik och koreografiska, konstnärliga metoder som fördjupas. Du skapar en föreställning i grupp för att åka på en turné.

Termin 5–7: väljer du att läsa; antingen Dans med fördjupning koreografi med kurser som exempelvis Dansteori, Samtida koreografiska praktiker och Konstnärlig produktion, alternativt annat skolämne som läses vid Stockholms universitet.

Termin 8–10: fördjupas kunskaperna i ämnet Dans i form av exempelvis kurserna Dansämnets kroppsliga praktiker och Dans, media och mediering. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod och självständigt arbete. En lång period av verksamhetsförlagd undervisning genomförs.

Ämneslärarprogrammet i dans med inriktning på arbete i gymnasieskolan omfattar fem års studier på heltid, motsvarande 300 hp. Är du intresserad av att undervisa i dans för barn, unga och vuxna i exempelvis kulturskola, dansskola eller studieförbund? » Se kandidatprogrammet i danspedagogik.

Om du är osäker på om du ska välja kandidatprogrammet i danspedagogik eller ämneslärarprogrammet i dans så sök båda!

Värdefulla förkunskaper

För att kunna bli antagen till Ämneslärarprogrammet i dans behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker. För att bli en bra lärare är det viktigt att du också har ett genuint intresse för pedagogik och lärande och tycker att det är spännande att förmedla dans till och att arbeta med unga människor.

Antagning

DOCH har periodiserad antagning till utbildningen, dvs. alla dansgenrer (klassisk balett, jazzdans, modern och nutida dans samt street) har inte antagning varje år.

Examen

Utbildningen leder till en Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (300hp).

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier i på grundnivå (inklusive Engelska 6).

Särskild behörighet:
− godkänt behörighetsprov inom sökt dansgenre
Vid antagning till det andra ämnet kontrolleras att du uppfyller särskild behörighet för det ämne du vill läsa.
Prövning av särskild behörighet sker genom behörighetsprov i sökt dansgenre inför jury.

Respektive dansgenre anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Antagning

Till hösten 2016 kan man söka dansgenrer jazzdans och street

Kontakt

Beata Alving, prefekt institutionen för danspedagogik
Tel: +46 8 494 00 821
E-post: beata.alving@uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen
Tel: +46 8 494 00 850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Foto: Håkan Larsson

Share |

Ämneslärarprogram i dans

Grundnivå, 300 hp
Heltid

Startar: Höstterminen 2016

Ansökan: Nästa planerade programstart är hösten 2017. Information om ansökan och antagningsprov publiceras i början av december 2016.

Allt du behöver veta Kandidatprogram i danspedagogik och Ämneslärare i dans omslag.png

Utbildningsplan