Foto: Einar Kling-Odencrants

Kandidatprogram i dans

DOCHs treåriga kandidatprogram i dans utbildar självständiga danskonstnärer genom konstnärligt skapande och utövande.

Dansarens yrke är i utveckling och förändring. Utvecklingen kräver en flexibilitet och en miljö där konstnärliga metoder ifrågasätts, dansarens roll kritiskt granskas och omdefinieras. Kandidatprogrammet i dans ger dig de dig de redskap du behöver för att förverkliga dina visioner om en dansarkarriär.

Som student vid kandidatprogrammet i dans får du under tre år kunskap om och i samtida dans, konstnärligt skapande och utövande. Du får arbeta med utvecklingen av din fysiska och intellektuella potential i relation till skilda praktiker. I möten med professionella danskonstnärer utvecklar du kunskap och metoder för att kunna arbeta inom olika konstnärliga inriktningar. Efter examen är du förberedd för att arbeta som självständig danskonstnär i olika verksamheter inom scenkonst - eller för vidare studier på avancerad nivå.

BA from DOCH Lectures on Vimeo.

I möten med konstnärer får du arbeta med olika praktiker, estetiker och uttrycksätt. Detta ger dig insikter om olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning och produktion. Lärare rekryteras från det professionella scenkonstområdet både nationellt och internationellt vilket bidrar till att utveckla dina nätverk till både konstnärliga utövare och arbetsmarknad.

Du får i den dagliga träningen utveckla dina fysiska och danstekniska färdigheter. Träning i bl.a. balett, samtida dans, improvisation, yoga och pilates ger den kroppsmedvetenhet som krävs för att du ska kunna artikulera dig genom rörelse. I studier av bl.a. anatomi i relation till det praktiska arbetet får du kunskap om kroppens olika fysiska förutsättningar men också om somatiska system (nervsystem som styr kroppens olika organ). Utbildningen lägger stor vikt på eget skapande och du får arbeta enskilt eller i kollektiva processer. Detta ger dig kunskap om projektutveckling, konstnärliga metoder, förmåga att artikulera din/er idé samt olika presentationsformer. I arbetet med egna projekt lär du dig också om hur du kan administrera din egen framtida verksamhet.

Förståelsen för vad du med din kropp, ditt intellekt och personlighet kommunicerar på en scen utvecklas genom kontinuerliga möten med publik. Genom att utsätta dig för betraktarens blick, både i och utanför det traditionella sceniska rummet, kommer ditt förhållningssätt till det performativa arbetet att utvecklas och fördjupas.

Utbildningen ger dig redskap för att förena analytiskt teoretiskt arbete med kroppsliga uttryck. Du förväntas kunna arbeta självständigt och ansvarstagande och genom kritisk reflektion utveckla din förmåga att driva en diskurs om dans som konstform i samtiden, dess tradition och historiska utveckling. Som student vid DOCH befinner du dig i en dynamisk och spännande miljö där du kan interagera med dansare, koreografer, cirkusartister, danspedagoger och musiker med fokus på utveckling av konstnärliga verksamheter. Det är en miljö som engagerar och utmanar!Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Utbildningen förbereder dig också för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.
 

Behöriget för 2016

Grundäggande behörighet från studier på grundnivå (med undantag från svenska 1,2 och 3 och engelska 6)

Särskild behörighet

- godkänt behörighetsprov i dans

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta
Kristine Slettevold, programansvarig
E-post: kristine.slettevold@uniarts.se

Vid frågor om anmälan, antagning, anmälnings- och studieavgifter, audition, urval etc kontakta
Utbildningsadministrativa avdelningen
Tel: +46 8 494 00 850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Share |

Kandidatprogram i dans

Grundnivå, 180 hp
Heltid

Startar: Höstterminen 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag 1 februari 2016

Allt du behöver veta Kandidatprogram i dans.png

Utbildningsplan