Uppdragsutbildning

Tidigare genomförd uppdragsutbildning

Dansnät Sverige

Två studiedagar: ”Om begreppsbildning och kategorisering inom dans" och ”Om kvalitetsbegreppet”. Ansvariga vid DOCH: Bodil Persson och Camilla Damkjaer.

Dansalliansen

”Dans - nu & då, se & förstå” 6 Högskolepoäng. Tre teman (Dans och politik - Dans och kulturpolitik - Dans och föreställningen om ”det andra”) utgör utgångspunkt för nedslag i 1900-talets moderna danshistoria. Genom föreläsningar, litteraturläsning, videovisningar och samtal skapas förståelse för den samtida danskonstens rötter och begreppsvärld. Lärare: Cecilia Olsson, Ingrid Redbark Wallander, Bodil Persson.
 

Share |

Anna Karin Ståhle, handläggare vid Utbildningsadministrativa avdelningen
Tel: +46 8 494 00 818
» anna-karin.stahle@doch.uniarts.se