Utbildning för VFU-handledare (7,5 hp)

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i din handledarroll, ger inblick i handledningens mål, dess strategier och inriktningar samt belyser problem som kan uppstå vid handledning.

Kursen ges i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan, Kungliga Musikhögskolan och Konstfack. Delar av utbildningen bedrivs tillsammans och delar på enskild högskola. Kursen vänder sig till lärare i dans,  VFU-handledare och blivande VFU-handledare.

Kursinnehåll

  • Handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik, avrådan
  • Lärarskap/ ledarskap
  • Professionell samtalsteknik
  • Portföljutvärdering enligt en modell
  • Orientering om aktuell didaktisk och pedagogisk forskning inom handledningens område.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier, enskilda arbeten.

Kursen ges av Institutionen för danspedagogik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Särskild behörighet
- undervisat i minst tre år inom gymnasium.

Urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt undervisat i minst tre år inom gymnasium.
Vid flera behöriga sökande än antal platser, fördelas platserna genom en urvalsprocess som bygger på inlämnade handlingar bland behöriga sökande. Urvalet sker genom bedömning av tidigare utbildning, kunskaper och arbetslivserfarenhet.

Vill du veta mer kontakta

Helena Kajlinger  08-494 00 816  helena.mellbomkajlinger@uniarts.se

För information om hur du söker kontakta:
Utbildningsadministrativa avdelningen
+46 8 49400850  e-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Share |

Utbildning för VFU-handledare (7,5 hp)

Fristående kurs,
29 augusti 2016 - 4 juni 2017, kvartsfart, två terminer

Startar: 29 augusti 2016

Ansökan: 7 juni 2016

Nivå

Grundnivå

Kursansvarig

Elisabet Sjöstedt Edelholm

Kurskod

PED223 

Anmälningsavgift för sökande från tredjeland: 900 SEK. Studieavgift: 45 000 SEK för sökande från tredjeland.

» Ska jag betala?