Koreografi (7,5 hp)

Kursen introducerar deltagaren till koreografiska metoder och praktiker, samt ger den studerande möjlighet att applicera dessa på eget koreografiskt arbete.

Kursen Koreografi ges inom ämneslärarprogrammets grundutbildning samt som fristående kurs.

Kursen omfattar praktiska workshops, eget arbete, föreläsningar, diskussioner, handledning samt läsande och skrivande.     

Kursen ges av Institutionen för danspedagogik. Kursen läses tillsammans med studenter från Ämneslärarprogrammet i dans, årskurs 3

Lärare: Ulrika Berg, samt gästlärare från dans och koreografi-fältet.

Kursupplägg

Start vecka 41, avslut tisdag vecka 47

Kursen ges måndagar och tisdagar 9.00-12.15 samt onsdagar, torsdagar, fredagar 13.30-17.00. Undervisningen består av både lärarledda lektioner och eget arbete.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Särskild behörighet

  • Engelska 6
  • 120 hp inom Ämnesläraprogrammet, eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Urval

Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker utifrån de sökandes tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning.

För mer information kontakta
Ulrika Berg e-post ulrika.berg@uniarts.se

För information om hur du söker kontakta:
Utbildningsadministrativa avdelningen
+46 8 49400850  e-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Share |

Koreografi (7,5 hp)

Fristående kurs,
Vecka 41-47, Trekvartsfart

Startar: Vecka 41

Ansökan: Senast den 16 maj 2016

 

Nivå: Grundnivå, ej nybörjare

Kurskod: PED295

Kursansvarig: Ulrika Berg

Kursplan

Anmälningsavgift för sökande från tredjeland: 900 SEK. Studieavgift för studenter från tredjeland: 45 000 SEK.

»Ska jag betala?