Foto från http://www.clairecunningham.co.uk/

Variationer av funktioner och koreografi

Kursen vänder sig till dig som är danskonstnär, med eller utan funktionsnedsättning, och vill utveckla ditt koreografiska arbete med kroppen som utgångspunkt, till exempel som dansare, danspedagog eller koreograf.

Kursinnehåll
Kursens ger deltagarna möjlighet till att fördjupa och utveckla sin förmåga att arbeta i eller med koreografiska processer och metoder i relation till dans. Kursen problematiserar och reflekterar också kring den funktionella kroppen i dans och koreografi genom praktik och teori.

Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för dans och Institutionen för danspedagogik. På kursen undervisar Claire Cunningham, Linda Adami och Anna Grip. Claire Cunningham är dansare och skapare av multidisciplinära föreställningar. Hon är en av Storbritanniens mest hyllade och internationellt ansedda självidentifierade funktionsnedsatta konstnärer och har bl.a. skapat verk för Candoco Dance Company. Linda Adami är adjunkt i dansimprovisation och dansinterpretation och har de senaste 20 åren arbetat internationellt som dansare/performer inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art. Anna Grip är lektor i dans och har varit chef för Skolen for Moderne Dans i Danmark 2000-2004 och konstnärlig ledare och ensemblechef för Cullbergbaletten från 2006 till 2013.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå                                                                             

Särskild behörighet

  • 90 hp inom dans eller scenkonst eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- och eller scenkonst

För information om grundläggande behörighet läs mer här. Särskild behörighet visas genom intyg eller motsvarande.

Urval
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till konstnärlig erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

Kursupplägg
Kursen innehåller fysiskt och teoretiskt arbete kring koreografiska processer och metoder. Kursen ges på distans, vilket innebär att det är två obligatoriska intensivperioder på DOCH och däremellan är det individuellt arbete. Den första intensivperioden består av workshops och föreläsningar och den sista är  presentationer/examinationer och en gemensam uppsamling.

Den första intensivperioden är 12-17 november och den andra 19-21 januari 2017.

Kursen har svenska som huvudspråk, men det kommer även att vara undervisning på engelska.

För mer information om kursen och hur du söker kontakta:
Johanna Antonsson
Tel: 08-494 00 284
E-post: johanna.antonsson@uniarts.se

Foto Hugo Glendinning

Share |

Variationer av funktioner och koreografi

Fristående kurs, 5 hp
Halvfart

Startar: v. 45

Ansökan: OBS! FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID. Senast 26 september

Du söker till kursen genom att skicka in din ansökan via vårt webbaserade system MyNetwork.
KnappSokHarDOCH

Du kan ställa frågor om och få hjälp med din ansökan genom att kontakta Johanna Antonsson på telefonummer 08-494 00 284 eller via e-post: johanna.antonsson@uniarts.se

Nivå
Grundnivå, ej nybörjare

Kursen ges på distans med två träffar på DOCH.

Kursledare
Linda Adami och Anna Grip

Anmälningsavgift: 900 SEK för sökande från tredje land. Studieavgift: 30 000 SEK för student från tredje land.
» Ska jag betala?