Dans för barn och unga - didaktik 2 (7,5 hp),

Kursen vänder sig till dig som vill undervisa i modern och nutida dans samt jazzdans för barn och ungdomar 7-16 år.

Kursen syftar till att du som lärare ska utveckla redskap för att undervisa  i jazzdans och modern och nutida dans för barn och unga 7-16 år utifrån ett konstnärligt fokus. Du får också en introduktion till forskning inom fältet och kännedom om barns och ungdomars utvecklingsstadier både motoriskt och kognitivt. Vi arbetar praktiskt i dansstudio med ämnesdidaktiken och kompletterar studierna med föreläsningar och seminarier kring litteraturen Vi kommer även att behandla intervjumetod och forskningsetiska principer med särskilt fokus på barn och unga. Kursen ges av Institutionen för danspedagogik och undervisningen sker tillsammans med programstudenterna i årskurs 2.

Behörighet
Grundläggande behörighet för studier på högskolenivå

Särskild behörighet
Engelska 6, eller motsvarande
- Dansdidaktik 1, eller motsvarande
- 15 hp i kurser med didaktisk inriktning eller motsvarande professionell verksamhet.

Urval
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet.

Vill du veta mer, kontakta
Kursledare: Elisabet Sjöstedt Edelholm
E-post: elisabet.sjostedt-edelholm@uniarts.se

För mer information om hur du ansöker
Tel: +46 8 49400850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Share |

Dans för barn och unga - didaktik 2 (7,5 hp),


Kursen ges vecka 3 - 8, 2017 Måndag- tisdag 13.30-15.00 Onsdag- fredag 15.30-17.00 Alla tider är inte schemalagda utan innefattar även tid för egna studier, Helfart

Startar: 16 januari 2017

Ansökan: Senast 15 november 2016

KnappSokHarDOCH

Nivå
Grundnivå, ej nybörjare

Kursansvarig
Elisabet Sjöstedt Edelholm

Anmälningsavgift 900 SEK för sökande från tredje land. Studieavgift: 43 500 SEK för student från tredje land.