Fristående kurser och uppdragsutbildning

Spännande möjligheter i kurser på DOCH!

DOCH arrangerar kurser för verksamma konstnärer och pedagoger inom cirkus, dans och koreografi men också för konstnärer från andra konst- och kunskapsområden med relation till det performativa. Dessa kurser har olika innehåll och omfattning men syftar alla till att ge yrkesverksamma möjlighet till fortbildning, reflekterande fördjupning och till en breddning av kunskaper och insikter i den egna praktiken.

DOCH arrangerar också uppdragsutbildning i form av skräddarsydda kurser till företag och offentliga organisationer/myndigheter. Vi anordnar både enstaka seminariedagar, kortare workshops och kurser av olika omfattning. Vi är övertygade om att det finns många fler än "våra egna" som kan inspireras av det kunnande våra konstfält erbjuder. Konst är viktig för kreativitet, innovation, nytänkande och ett samhälles kulturella utveckling.

Studiehandledningar till kurserna hittar du under "För studenter/Kursplaner och studiehandledningar/Fristående kurser".

Share |

Kontakt
Utbildningsadministrativa avdelningen
Tel: +46 8 494 00 850
Epost: studieinfo.doch@uniarts.se