Uthyrning

DOCH får många förfrågningar om att få hyra våra lokaler både från före detta studenter och från andra personer och organisationer. Skolans strävan är att bemöta dessa förfrågningar på ett positivt sätt utan att åsidosätta verksamhetens behov eller säkerhet. Följande riktlinjer är styrande vid lokaluthyrning

DOCHs studior ska i första hand användas för högskolans undervisning och forskning. Lokaler kan också hyras av anställda, studenter eller utomstående under förutsättning att verksamhet inte störs. Uthyrning av scenen beslutas av chefen för Fastighets- och serviceenheten (FAS), i samråd med Utbildningsadministrativa avdelningen (UA) och vicerektor. Uthyrning av andra lokaler beslutas av chefen för FAS efter samråd med UA..

FAS handlägger frågor om uthyrning

Tel 08-494 00 306
» fredrik.heimdahl@uniarts.se

Share |