Foto: Håkan Larsson

Tillgänglighet

Brinellvägen 58


Bilparkering:

Parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till huvudentrén.

Entré:

Huvudentrén vid Brinellvägen 58 är i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare.

Hiss:

Hiss är försedd med tryckknapp för automatisk dörröppning.
Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

HWC:

Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på samtliga verksamhetsplan utom källarplanet.


Brinellvägen 34

Målsättningen vid projektering av lokalerna på Brinellvägen 34 har varit att ha en hög nivå på tillgänglighetsanpassningen, dvs att man skall följa BBR08 och Riv Hindren.

Bilparkering:

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till entrén vid Brinellvägen 34.

Entré:

Entrén vid Brinellvägen 34 ligger i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare.

Hiss:

Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

HWC:

Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan och är utrustade med trygghetslarm. I vilrum och HWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal".

Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte är vidarekopplat.

Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.


Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Vid brand finns det ”tillfälliga utrymningsplatser” där rullstolsburna kan invänta hjälp med evakuering. Utrymningsplatserna är belägna på samtliga plan i anslutning till trapphuset vid Brinellvägen 34. Följ utrymningsskyltar med rullstolssymbol.

En ”tillfällig utrymningsplats” utgör en egen brandcell och är utrustad med en anropspanel. När den röda tryckknappen märkt "NÖDSIGNAL" trycks in vidarekopplas ett larm till brandförsvarstablån. Anropet lokaliseras och kvitteras av Räddningstjänsten och "KVITTENS" visas på anropsapparatens display. Därefter sker undsättning av den nödställde.

Share |