Foto: Håkan Larsson

Antony Gormley: Domain (Maria)

Den Londonbaserade konstnären Antony Gormley beskriver sitt konstverk för DOCH likt en "antenn i mänsklig form", som med sin placering förvandlar byggnadens lite fyrkantiga karaktär till en plats för fantasifullt experimenterande och skapande.

Under våren 2006 arrangerade dåvarande Danshögskolan, efter konstnärens instruktioner, en fest. Studenter och lärare som ville stå modell för konstverket uppmanades att skriva sitt namn på en lapp och lägga lappen i en hatt. Maria Ulriksson, som då studerade andra året på Danspedagogutbildningen, vann lottdragningen. I maj reste hon till Gormleys ateljé i nordöstra London där hennes kropp packades in i plastfolie och täcktes från huvud till tå med ett lager av gips. När gipset stelnat skars hon försiktigt ut ur sin negativa form som sedan användes för att bygga skulpturen.

I kontrast till Gormleys solida och täta avgjutningar av sig själv, saknar den här skulpturen en väl definierad yta. Istället är den uppbyggd av tunna stänger av stål som sammanfogade skapar en hudlös, spretig struktur i mänsklig gestalt. Som en bild av en människas själ eller energifält, separerad från sin kropp. Metallstängerna reflekterar känsligt omgivningen, vibrerar oregelbundet vid minsta vindpust.

Konstnären har refererat till konstverket som "en konstant närvaro" som mäter omgivningens förändringar, genom skiftande årstider och under olika tider på dygnet.

 

Tilda Lovell: The Other Tree

DOCH Ben Hopper 4

På cirkushallens tegelröda fasaden reser sig en sju meter hög silhuett av ett träd i matt svart plåt. Det är Tilda Lovells konstgestaltningen The Other Tree. Handgjorda symboler och objekt med lackerade metalldetaljer hänger från trädets grenar och låter lite i vinden. Konstverket för tankarna till sagan och mytens världar och relaterar till den kreativa verksamheten innanför väggarna, samtidigt som det är öppet att tolkas för alla passerande på KTH´s campusområde.

 » Läs mer på Tilda Lovells hemsida

 

Övrig konst på DOCH

Deponerat av Statens Konstråd

Lars Arrhenius (f 1966)
The Street, 2004
Animation 6.24 minuter

“The Street” porträtterar livet längs en gata under 24 timmar. De boende här har förlorat alla individuella särdrag och är istället representerade av de symboler för människor som används överallt i urbana miljöer (för att tala om vad vi bör, får och inte får göra). Normativ lydnad präglar dessa människor som föder barn på sjukhus, äter till bords, tränar på gym, bajsar i toaletten, flirtar på disco och gör barn i sängen. Det rör sig också ett genomsnittligt antal marginaliserade människor längs ”The Street”. En hemlös man tigger varje dag efter pengar och en prostituerad kvinna väntar in torskar i ett gathörn. Tillsammans utgör människorna längs gatan ett skrämmande, men samtidigt komiskt mikrokosmos, ett socialt maskineri styrt av konventioner.
(Statens konstråd: SK0410-078)

Ylva Ogland (f 1974)
Rapture, 2002

Screentryck, olja på duk.

Jenny Källman (f 1973)

Fotografier:
• I fönstret
• Lido
• Vit tiger
• Flicka med pinne
• Sommarbarn
• Mammas balkong, 2005-2006
• Anette
• Leopard

Mattias Olofsson (f 1973)
En serie porträtt, 2003

Teckning, blyerts på papper

Hans Wigert (f 1932)

3 grafiska blad:
• Bland gök och tallört SK9003-059
• Vassbåten SK9003-060
• På ängen SK9003-061

 

Share |