Foto: Håkan Larsson

Brinellvägen 58

Huset på Brinellvägen 58 är byggt 1966 för Maskinteknik inom KTH. I huset fanns också Energiteknik som idag flyttat till grannhuset Brinellvägen 68. Arkitekt var Gunnar Henriksson som även ritat Arkitekturhögskolan.

Area: ca 9000 m² BTA. Danshögskolan nyttjar ca 7990 m² BTA eller 5972 m² LOA.

Huset består av tre delar:

  • En kontorsdel, där DOCH hyr den nedersta våningen.
  • En lanterinförsedd länga som mellanparti för dansstudior och bibliotek.
  • Två maskinhallar som sticker ut mot norr och gör att byggnaden får en U-form. I den ena finns vår scen, och i den andra bl.a. fyra stora dansstudior.

Insidan

Totalt har huset på Brinellvägen 58 14 dansstudior inklusive fyra stora (vardera ca 200 m² och 9 meter i takhöjd), fyra mellanstora (ca 100-120 m²) och sex mindre (60-80 m²). Samtliga dansstudior samt scenen har golvvärme.

Scenen (ca 350 m²) är flexibel med flyttbara gradänger som gör att scenrummet kan förändras efter behov. Ny utrustning har köpts in med ett scennät som täcker hela ytan. Scenens mått är ca 22x16 m, fri höjd till scennätet 6,7 m.

Det finns totalt åtta sammanträdes- och teorilokaler av olika storlek, varav en större som också kan användas som filmsal.

Utsidan

Huset har fasad av tegel och mycket tegel även inne i huset. Den industriella och lite råa karaktären har bevarats så mycket som möjligt och färger och material har anpassats till detta.

Hyresvärd är Akademiska Hus i Stockholm som också varit byggherre. Akademiska Hus äger även marken närmast huset både på fram- och baksida. Utemiljön har planerats av landskaparkitekter från SWECO. Den omgivande parken och skogen ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Arkitekter för ombyggnaden har varit Ove Olsson och Göran Sjölin, Olsson&Sjölin Arkitektkontor AB. A1 arkitekter AB har gjort inredningen till biblioteket, filmsalen och de allmänna utrymmena, som t. ex. foajén. A1 har också gjort ljusspelet i entrékorridoren och entrén till scenen samt skyltprogrammet.

Share |

Norra länken

Rakt under DOCHs huvudbyggnad på Brinellvägen 58 löper Norra Länkens tunnlar. De går från Värtan till Norrtäljevägen/ Roslagstull/ Norrtull och passerar under DOCH, mer än 20 meter ner i urberget. Norra länken invigdes för trafik den 30 november 2014.