Foto: Ben Hopper

Brinellvägen 34, cirkushallen

Byggnaden byggdes ursprungligen 1972 för Väg- och vattenteknik inom KTH och är ritad av Gunnar Henriksson.

DOCHs lokaler på Brinellvägen 34 omfattar totalt 1910 m², varav cirkushallen är ca 325 m². Fastigheten ägs av Akademiska Hus, som också varit ansvarig för ombyggnaden. Bygget påbörjades i oktober 2010 och avslutades vid årsskiftet 2011/12. Den officiella invigningen skedde i maj 2012. Tidigare hyresgäst var Byggteknik, som ny flyttat till andra sidan Brinellvägen.

I DOCHs del av byggnaden finns, förutom själva cirkushallen, 3 mindre studior för cirkus/dansträning, 2 teorisalar/mötesrum, rum för styrketräning, verkstad, förråd, omklädningsrum och arbetsrum.

Satsningen på en cirkushall på campus är ett led, inte bara av utbildning och forskning i cirkus, utan också av arbetet med att intensifiera samverkan mellan våra olika utbildningar. För både cirkus och dans krävs specialdesignade arbetslokaler och studior. Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för verksamheten. Lokalerna omfattar stora volymer med särskild utrustning för konstnärliga processer, teknik, rigg och säkerhet. Vi kommer nu att kunna samordna verksamheter effektivare, bättre utnyttja högskolans resurser och stimulera både lärare, studenter och gäster till mellankonstnärliga möten och projekt.

Arkitekt för Cirkushallen har varit Sibylle Maurer, AIX Arkitekter. Den tekniska lösningen för scenutrustning har projekterats av Torsten Nobling, även han från AIX Arkitekter. Foajén och viss inredning har projekterats av Leif Brodersen, A1 Arkitekter.
 

Share |