Foto: Sebastian Printz Foto: Sebastian Printz

Musikenhet

Musik som konstform är en viktig del av dans- och cirkuskonst.

Presentation Musikenheten / Music Section from DOCH Lectures on Vimeo.

Vid DOCH ska nyskapande samverkansformer och en aktiv relation till musikaliska uttryck stimuleras genom medverkan av professionella musiker, tonsättare och andra musikskapare i både undervisning, pedagogiska och konstnärliga projekt.

Vid DOCH betonas vikten av musikalisk bildning. Musiker engageras bland annat för att träningslektioner ska kunna ges med ”live” musik, vilket ger en hög nivå på den musikaliska delen i träning och medverkar till ett utvecklat förhållningssätt till musik av skilda slag. Musikenheten ska ansvara för att tillhandahålla relevant kunskap, utveckla kurser och evenemang samt stödja och utveckla musikens representativitet i verksamheterna i nära dialog med prefekter och lärare.

Musikenheten ansvarar även för högskolans musikinstrument

Share |