DOCH Foto: Tove Hellkvist

Historik

DOCH grundades 1963. Då fanns en utbildning och 10 studenter. Idag har högskolan ca 200 studenter inom flera olika inriktningar och erbjuder en spännande plats där avancerade konstnärer inom dans och cirkus kan erbjudas rum för forskning.

DOCHs historia

1963 startar Koreografiska institutet med en ettårig utbildning i koreografi. Lokalerna finns på Blanchegalleriet (numera Sverigehuset) i Stockholm.

1964 inrättas Danspedagogutbildningen och efter en flytt etableras verksamheten på Blasieholmstorg 8.

1965 blir Koreografiutbildningen och Danspedagogutbildningen treåriga.

1966 startar Mimutbildningen som försöksverksamhet (blir utbildningslinje 1977 och får Teaterhögskolan som ny huvudman 1993).

1970 blir utbildningen statlig under namnet Statens dansskola och verksamheten flyttar till nya lokaler i Filmhuset på Gärdet.

1978 ombildas Statens dansskola till högskola och får namnet Danshögskolan.

1985 inrättas nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-nämnden.

1987 startar Folkdansutbildningen.

1990 flyttar Danshögskolan till lokaler på Sehlstedtsgatan 4 på Gärdet.

1992 inrättas den första professuren.

1993 startar Dansterapiutbildningen.

1994 startar Dansarutbildningen som en tvåårig fortbildning av dansare.

2001 antas den första doktoranden i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet.

2005 startar Nycirkusutbildningen på kandidatnivå med lokalisering i Alby, utanför Stockholm.

2006 flyttar Danshögskolan till Brinellvägen 58 på KTH campus och Dansarutbildningen på kandidatnivå startas.

2008 startar Masteprogrammet i koreografi.

2008 startar Danshögskolans forskarutbildning i koreografi i samverkan med KTH och två doktorander antas.

2010 byter Danshögskolan namn till DOCH, Dans och Cirkushögskolan.

2011 startar Masterprogrammet i nya performativa praktiker.

2011 startar Ämneslärarprogrammet i dans.

2012 invigs DOCH:s cirkushall.

2013 startar Masterprogrammet i samtida dansdidaktik.

2014 blir DOCH en del av Stockholms konstnärliga högskola.

Dekan

2014- Petra Frank

Rektorer

2006-2013 Efva Lilja
1996-2005 Kari Sylwan
1976-1996 Lena Malmsjö
1971-1976 Lilian Runestam
1963-1971 Bengt Häger
1963 Birgit Cullberg

Professorer

2011 Chrysa Parkinson
2009- Lena Hammergren, dansvetenskap
2008-2013 Cristina Caprioli, koreografisk komposition
2008- Cecilia Roos, dansinterpretation
2003-2006 Efva Lilja, koreografisk komposition
2003-2007 Jens Graff, dansinterpretation
1993-2004 Erna Grönlund, danspedagogik
1992-2002 Margaretha Åsberg, koreografisk komposition

Studenter

1963 10
1970 60
1980 60
1990 80
2000 150
2010 200

Gästprofessorer

2010-2011 Daniel Gulko, cirkus
2010-2011 Amanda Steggel, koreografi
2010- 2012 Johan Widén, konst
2010 Irena Purschke Bronett, cirkus
2007-2009 John-Paul Zaccarini, nycirkus
2007-2012 Birgitta Sandström, pedagogik
2006- Ana Sanchez Colberg, koreografi
2005-2010 Tilde Björfors, nycirkus
1999-2009 Lena Hammergren, dansvetenskap

Fakta

2012 hade DOCH 73 helårsanställda, ca 100 andra lärare och gäster samt 154 helårsstudieplatser vilket motsvarar ca 200 studenter. Omslutningen var drygt 68 mkr.