DOCHs vänner

DOCHs vänner är en fristående förening som bygger upp en stipendiefond för högskolans studenter.

Varje år sedan 1994 delar föreningen ut stipendier i samband med avslutningar. DOCHs vänner anordnar också föredrag, föreställningar och andra evenemang samt återträffar för tidigare studenter.

Share |