Dekan och högskoleledning

Titel Förnamn Efternamn Avdelning Telefon E-post
Dekan Petra Frank Dans och Cirkushögskolan 08-49 400 892 petra.frank@uniarts.se
Professor, vice dekan DOCH, vikarierande prefekt Lena Hammergren Institutionen för dans 08-49 400 804 lena.hammergren@doch.uniarts.se
Prefekt och högskolelektor i cirkus Walter Ferrero Institutionen för cirkus 08-49 400 906 walter.ferrero@uniarts.se
Tf forskningsledare, professor dansinterpretation Cecilia Roos Stockholms konstnärliga högskola 08-49 400 863 cecilia.roos@uniarts.se
Prefekt Beata Alving Institutionen för danspedagogik 08-49 400 821 beata.alving@doch.uniarts.se
Tf. prefekt föräldraledig från 1 sept. 2016 Anna Efraimsson Institutionen för dans 08-49 400 843 anna.efraimsson@uniarts.se