Foto: Håkan Larsson Foto: Håkan Larsson

Om DOCH

På DOCH bryts tradition och historia mot nyskapande och experiment. Här möts konst, pedagogik och vetenskap i nya och gamla teoribildningar och här utvecklas de nya konstnärskap som ska förändra vår idé om det vi tror oss veta.

DOCH, Sveriges konstnärliga högskola för utbildning och forskning i dans och cirkus, startade 1963 och har sedan dess utvecklats till en ledande institution för konstnärlig utbildning. Vi spetsutbildar cirkusartister, dansare, danspedagoger danslärare och koreografer. Vi ger den som redan har en profession i dans eller cirkus möjlighet till fortbildning – allt i en dynamisk och nyskapande internationell miljö med nära samverkan mellan konst och forskning.

Högskolan har cirka 75 anställda, ett hundratal timanställda lärare/gäster, cirka 200 studenter från ett 20-tal olika länder och omsluter cirka 68 miljoner.

Att komma till DOCH ska vara en utmanande, uppfordrande, stimulerande, ibland tråkig, ofta rolig upplevelse i en kärleksfull miljö där allt är möjligt och gränser flyttas framåt. DOCH är inte ett statiskt rum utan ett väl organiserat kaos i ständig rörelse, med den vilja till ifrågasättande nyfikenhetsforskning som krävs för att göra världen till en bättre plats och vardagen till något som mer liknar det vi drömmer om att den ska vara.

Vi strävar efter en utvecklad dialog med det omgivande konst- och vetenskapssamhället på såväl nationell som internationell nivå. DOCH ska vara ett nav i den svenska dans- och cirkusmiljön. Verksamhetens öppenhet och kontinuerliga omvärldskontakter stärks av den unga generationens aktiva intresse för våra utbildningar vilket bland annat avspeglas i den stora mängden ansökningar. Vi tar emot elever från gymnasier, yrkesutbildningar och studenter från andra lärosäten på studiebesök och varje år arrangeras Öppet hus för den intresserade allmänheten.

Verksamheten vid DOCH styrs av högskolelag och högskoleförordning samt av regeringens årliga regleringsbrev och ska tillgodose samhällets behov av utbildning, fortbildning och forskning i dans och cirkus. I vår strategiska plan tydliggörs våra mål och långsiktiga verksamhetsplanering. Den fungerar som styrdokument och manifesterar en gemensam värdegrund utifrån demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande. För den strategiska planens verkställighet utvecklas också handlingsplaner av och för högskolans olika verksamhetsområden.

Överenskommet vetande är grunden för våra konventioner. Genom konsten bryter vi upp dem och banar väg för nya. Så tar vi oss alla vidare. Vi utbildar inte för det som är utan för det som ska bli. Det är våra studenter som med sina visioner ska utveckla och förändra världen!

DOCH är en del av Stockholms konstnärliga högskola

Share |

På DOCH finns följande lokala arbetsgrupper

(mer information kommer)

  • Arbetsmiljögrupp
  • Lokalutvecklingsgrupp