Maria Johansson

Professor i skådespeleri
Avdelning:
Institutionen för skådespeleri
Telefon:
08-49 400 650
E-post:
maria.johansson@uniarts.se

Jag heter Maria Johansson och är fil.dr och professor i konstnärlig forskning – inriktning skådespeleri.

Efter min utbildning till skådespelare vid Scenskolan i Stockholm arbetade jag som skådespelare, och senare regissör, under drygt 25 år. Därefter började jag forskarutbildning och doktorerade 2012 med avhandlingen Skådespelarens praktiska kunskap.

Jag tillträdde som professor vid StDH i juli 2013. Som professor bedriver jag egen forskning och är med och utvecklar skådespelarprogrammet. Jag undervisar bland annat i kunskapsreflektion där studenternas egna konstnärliga erfarenhet står i fokus.

Share |