Tinna Joné

Lektor i dokumentärt berättande
Avdelning:
Institutionen för film och media
Telefon:
08-49 400 585
E-post:
tinna.jone@uniarts.se

Jag har berättat dokumentärt visuellt och konstnärligt på stora biodukar i Sverige och utomlands. Jag har i TV kombinerat leranimationer med undersökande journalistik för miljonpublik, på webben gjort medborgarjournalistik med demokratiseringsambitioner, producerat feministisk radio i P3 och dokumentärer för P1 och gjort performance på gator och torg. Och jag har skapat och genomfört soundwalks i hissar och på en avdelning för vård av människor i livets slutskede och fått barn och gamla och tonårsmammor och nyanlända att berätta om sin tillvaro med hjälp av ljud och rörlig bild.

Många människor söker sig till det dokumentära berättandet för att de vill möta något ”på riktigt”. Företag använder berättelser ur verkligheten för att stärka sina varumärken. Émile Zola skrev att ett konstverk är ett hörn av verkligheten sett genom ett temperament. Det är så jag vill att mitt dokumentära berättande ska upplevas - genom min kropp, mina sinnen, mitt perspektiv men inte bara det jag själv upplevt utan även andras berättelser. Att ge röst åt personer som inte annars skulle höras och berätta om sammanhang som inte annars skulle ha lyfts fram.

På min väg har jag prövat och fortsätter att pröva både fysiska, mediala och virtuella rum. Jag vill medvetet använda olika media för mitt berättande – då undersöks vad som händer med den ursprungliga frågeställningen under processens gång och vidare i vilken form publikmötet sker. Emellanåt kan en research användas på flera plattformar, men det kan också vara så att projektet kräver något specifikt som endast lämpar sig för ett uttryck.
De senaste tio åren har jag varvat eget berättande och undervisning i detsamma.

I min roll som prefekt på institutionen för Film och Media skapar jag nu förutsättningar för utbildningar i flera ämnen. För mej är det viktigt att ta spjärn mot det som andra konstnärer inom olika fält före mej har skapat – gärna följa dem ett par steg i samma spår för att sedan trampa ut i orörd mark, men med en riktning och en målbild som sedan kan tas över av en ny generation som gör likadant fast på sitt eget sätt.

Min man och jag bedriver ett småskaligt jordbruk och det arbetet har påverkat mej i mitt förhållningssätt till allt. Att lägga upp planer för en sjuårig växtföljd skapar perspektiv på den konstnärliga verksamheten – radio, TV eller webb är inte längre frågan och inte heller vad jag har talang för. Det avgörande för mej är attacken, hållningen till det jag gör.

/Tinna Joné

Share |
TinnaJone.JPG