Alexander Skantze

Lektor i film- och tv-manus
Avdelning:
Institutionen för film och media
Telefon:
08-49 400 593
E-post:
alexander.skantze@uniarts.se

Jag heter Alexander Skantze, och är gästlärare i manus på Institutionen för film och media.

Tidigare har jag jobbat med text och historier i många olika former. Jag har skrivit böcker, filmmanus, kritik och reportage, och jag är övertygad om att det finns mönster i vårt berättande, liksom det finns mönster i våra liv. Mönster som vi anar utan att någonsin helt förstå, men som vi kan göra oss själva mer medvetna om, och därmed bli starkare och sannare berättare.

Jag har en fil mag i statsvetenskap och fil mag i film- och TV-manus, samt tre barn och fyra publicerade romaner. Jag tror på att det djupa får brottas med det kommersiella, att låta hantverkskunnande och det unika konstnärliga uttrycket väga lika tungt. I min undervisning utgår jag ofta från teori: olika teorier som du hela tiden prövar mot varandra och mot verkligheten. Som omsätts i praktik, som ständigt måste omprövas och återuppfinnas.
Måste berättas.

Share |
AlexanderSkantze.JPG